Jak vypadá aktuální činnost firmy A.S.A., která má vést k rozšíření, a tedy i k znovuzprovoznění skládky ve Vyskytné?
Podnikáme všechny potřebné kroky pro získání povolení k rozšíření skládky.

V jaké fázi je schvalovací řízení k obnovení provozu?

V současné době se čeká na stanovisko Vyskytné nad Jihlavou.

V obci se diskutuje například o uvolňování metanu ze skládky a nutnosti instalace filtru.

Obec Vyskytná má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci. Monitoring plynu probíhá podle platné legislativy. Na základě tohoto monitoringu a na základě aktuálního měření navrhla společnost ÚVP Praha s ohledem na své dlouhodobé profesní zkušenosti nejvhodnější systém odplynění skládky – za daného stavu. Další odborné informace ohledně systému odplynění skládky budou předány vedení obce.

Kdy se na skládku teoreticky začne navážet odpad?

V okamžiku, kdy budou splněny veškeré legislativní podmínky a kdy bude těleso vyskytenské skládky vybudováno.

Jaká část skládky je zatím nezrekultivovaná?

V současné době je zrekultivováno zhruba 0,65 hektaru skládky, další rekultivace je plánována v souběhu s rozšířením skládky.

Probíhají na skládce i v době nečinnosti nějaké kontroly, dohled nebo zkoušky?

Ano, samozřejmě. Vše probíhá podle platné legislativy.

Vykonáváte na místě nějaké údržbové práce?

V areálu nadále probíhají práce, jako je sečení trávy a další údržba areálu. Odvážíme průsakové vody.

Jak šel čas…

rok 1999: Společnost A.S.A. převzala areál skládky do své správy.

rok 2000: V listopadu byl celý areál uveden do stavu, který odpovídá všem ekologickým požadavkům a normám.

rok 2007: Po naplnění kapacity skládky bylo v září 2007 ukončeno navážení odpadu. Od té doby probíhala rekultivace části tělesa skládky a na základě provozního řádu se pokračuje v údržbových pracích.


Zdroj: Společnost A.S.A.