„Vytvořením vodní nádrže s navržením litorální zóny budou vytvořeny příznivé podmínky pro život vodních organismů vázaných na stojaté vody,“ uvedla Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství vysočinského krajského úřadu k lokalitě U malovaného mostku.

Stavbu nové bystřiny realizují Lesy České republiky a jelikož je stavba ve veřejném zájmu, náklady ve výši přes sedm milionů hradí stát.