Univerzitní centrum totiž slouží jak pro potřeby Masarykovy univerzity, tak pro veřejnost. Konají se tam přednášky nebo workshopy, od letošního roku promítá filmový klub a své zázemí tam našla pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, kde můžete navštívit dvě výstavy. Letošní rok se navíc nese v duchu velkých oslav – sto let Masarykovy univerzity (MU) a patnáct let Univerzitního centra Telč (UCT). Co všechno se chystá, přiblížil ředitel UCT Jaroslav Makovec.

Jak letos slavíte?

K oběma výročím jsme v Telči připravili a připravujeme několik akcí. V sobotu 18. května se ve večerních hodinách na telčském náměstí bude ve spolupráci s městem konat koncert symfonického orchestru a pěveckého sboru MUNI. A bude to pod širým nebem a opravdu velkolepé. Do Telče přijede sto dvacet hudebníků a zpěváků a předvedou neobvyklý repertoár známých filmových melodií. Třeba z Titanicu, Hvězdných válek či Avataru. Ale osobně se těším i na autorskou skladbu dirigenta univerzitního symfonického orchestru Martina Mazánka The Relay „Balto“, která bude mít v Telči světovou premiéru.

Pokud vím, bude k vidění i zajímavá výstava.

Společně s telčskými partnery z Národního památkového ústavu (NPÚ) a Centra excelence Telč chystáme společnou prezentaci Telče jako středoevropského centra pro kulturní dědictví v rámci Festivalu MUNI, který pořádá MU 15. června na brněnském výstavišti. Poslední velkou akcí tohoto typu bude výstava 100 příběhů MUNI, tedy představení všech fakult, která se po vystavení na zmíněním festivalu přesune na letní měsíce právě do univerzitního centra v Telči.

Co tam lidé uvidí?

Měly by to být vizualizace skutečných příběhů skutečných lidí – studentů či profesorů, kterými představí své fakulty a svou univerzitu. Ale jaké konkrétně budou, neprozradím, to se budete muset přijet podívat do Telče.

Jaké další akce může veřejnost navštívit?

Až do konce května máme v prostorách knihovny a kavárny instalované dvě výstavy, které jsme připravili společně s telčskou pobočkou Muzea Vysočina Jihlava. Za prvé je to Malírna II - S tradicí v srdci, která přibližuje osudy telčské malírny poté, co v padesátých letech podnik převzal Karlovarský porcelán. Druhá instalace má název Na vlně retro a přibližuje dobové výrobky, oděvy, hračky a podobně ze 60. – 80. let minulého století. Kromě toho je v našem centru přístupná i stálá historická expozice muzea nebo třeba výstava fotografií a obrazů účastníků letního výtvarného plenéru. Ale jsou u nás i různé přednášky, dokumentární či art movie projekce v rámci filmového klubu. Hodně jsme se podobným aktivitám otevřeli a jsem moc rád, že máme několik opravdu skvělých spolupracovníků. Ale hlavně, že na akce u nás chodí místní lidé. Bývají to skvělá setkání. A to mě opravdu těší.

Vzdělávání je spjato s budovou centra v Telči již jejího počátku, můžete přiblížit historii?

Ano, od poloviny 17. století sloužila jako jezuitské koleje. V době zrušení řádu za vlády císařovny Marie Terezie (1773) v Telči působilo 27 jezuitů, z toho byla víc jak polovina učitelů na šestiletém jezuitském gymnáziu. Ti zde učili až do roku 1774, kdy se gymnázium mění v takzvanou hlavní školu. Po roce 1775 sloužila budova jako vojenská kasárna a svému původnímu účelu se vrátila na konci 19. století jako škola měšťanská. V padesátých letech v místě zahájila výuku rolnická škola a od té doby se v historických prostorách vyučovalo ekonomickým disciplínám. Název školy se několikrát měnil. Na počátku let devadesátých vznikla Střední odborná škola (SOŠ) Telč. Od školního roku 2011/2012 funguje SOŠ v budově gymnázia v Hradecké ulici.

Kdy se v Telči objevila Masarykova univerzita?

Masarykova univerzita začala své vzdělávací aktivity v Telči vyvíjet v roce 2002, kdy byla v čerstvě rekonstruované posluchárně budovy tehdejší SOŠ zahájena výuka pro čtyřicítku posluchačů kombinovaného studia oboru dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví. Pro UCT je významné datum 19. března 2004, kdy byla podepsána tehdejším rektorem MU Jiřím Zlatuškou a starostou Telče Romanem Fabešem darovací smlouva o převodu budovy jezuitské koleje do majetku MU. Tím se univerzitní centrum v Telči stalo de jure plnohodnotnou součástí univerzity. Od akademického roku 2004/2005 zahájila výuku Ekonomicko-správní fakulta a otevřela v Telči obory bakalářského kombinovaného studia se zaměřením na ekonomiku, veřejnou správu, regionální rozvoj, cestovní ruch, bankovnictví a management. Současně s těmito obory probíhaly v Telči i programy celoživotního vzdělávání.

Co nabízí univerzitní centrum dnes?

Hlavní náplň činnosti centra nyní tvoří především různé krátkodobé vzdělávací akce MU a náš telčský program Univerzity třetího věku, který připravujeme společně s kolegy z telčské pobočky NPÚ. Své termíny už ale mají rezervované i některé tradiční vzdělávací akce, například mezinárodní Scola Telcz, letní Francouzsko-česká hudební akademie, Diplomatická akademie či každoroční právnický seminář The John Marshall Law School Chicago.