Během letošního roku se jim podařilo odvést největší kus práce, totiž zrekonstruovat hlavní sál. Jak to teď v bývalém kině vypadá, se mohou zájemci přijít podívat už tuto sobotu, kdy tam pořádají taneční zábavu. Klasická tancovačka se navíc ve městě koná po velmi dlouhé době.

„První velkou akcí byl v neděli 14. října koncert pěveckého sboru Santini. Na sobotu 20. října se chystá taneční zábava. Doufám, že přijde co nejvíce lidí, aby naše úsilí nepřišlo vniveč. Zahrají kapely Svahová dostupnost, Do Srdce a Silný kakao,“ pozval na akci jeden z pořadatelů Václav Kadlec.

Další možnost zavítat do prostoru historické budovy budou mít lidé v listopadu. V sobotu 17. listopadu se tam uskuteční od 16 hodin divadelní představení Lakomá Barka, a poté od 20 hodin jazzový večer s kapelou Sebranka jazz orchestra.

V telčském kině se promítalo naposledy v roce 2008. Poté začaly demoliční práce a přípravy na celkovou rekonstrukci. Ta se nakonec z finančních důvodů nekonala a Orlovna zůstala několik let ve stavu staveniště. V roce 2013 se do záchrany historické budovy vrhla parta nadšenců včetně členů Orla. Opravili přísálí a toalety a otevřeli hudební klub Prostor, který fungoval do konce loňského roku, kdy kvůli stavebnímu ruchu musel omezit provoz. Letos tedy na řadu přišel hlavní sál. A s čím se bude se pokračovat? „Další fází je instalace topení,“ doplnil důležitou informaci Kadlec.

Ohlédněme se do historie. Tělocvičnou jednotu Orel v Telči založil bratr Josef Vokřínek 1. ledna 1920. Sdružovala katolicky smýšlející lidi. Katolický dům s orlovou byl postaven na konci 20. let minulého století na místě bývalého spolkového domu Jednoty sv. Josefa. Dokončen byl v roce 1930, v červenci téhož roku došlo k jejímu slavnostnímu vysvěcení. Kromě mše se konal slavnostní průvod městem a cvičení v orlovně. Orlovna sloužila ke cvičení i setkávání spolkových členů při jednotlivých příležitostech. V květnu 1938 sál a horní části začaly sloužit pro potřeby vojska. Mnozí členové Orla museli v roce 1939 nastoupit na vojenskou službu. Činnost Orla umlkla v roce 1941, v budově vznikl vojenský lazaret.

V padesátých letech byl Katolický dům s orlovnou znárodněn a proměnil se na městské kino, to ke konci šedesátých letech prošlo přestavbou na širokoúhlé promítání. Byla zazděna velká okna, ubouráno schodiště, zavěšen akustický strop, který sál znehodnotil, a postaveno betonové stupňovité hlediště. V roce 1992 byla obnovena činnost Katolického spolku v Telči, který budovu vrácenou v rámci restitucí převedl na TJ Orel.