Příjemný dárek pod stromeček dostanou tři exnáměstci jihlavského primátora, tedy ti, kteří na radnici skončili s nástupem nového volebního období.

Jedná se o odměnu vyplacenou po skončení funkčního období. Celkem dostanou bývalí náměstci Josef Kodet, František Zelníček a Petr Pospíchal 963 tisíc korun. Výši odměny stanovují právní předpisy. „Rada města Jihlavy má pouze v kompetenci rozhodnout, zda se bude jednat o jednorázovou výplatu, nebo v několika měsíčních splátkách. Rada v minulém týdnu schválila jednorázovou formu výplaty," informoval tajemník jihlavského magistrátu Lubomír Dohnal.

Částka se určuje tak, že se stanoví výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce. „Podle výše uvedených právních předpisů tak náleží Josefu Kodetovi jedna plus pětinásobek měsíční odměny, to je šest krát 60 234 korun, což je 361 404 korun. Františku Zelníčkovi náleží jedna plus trojnásobek měsíční odměny, to je čtyři krát 60 234 korun, tedy 240 936 korun. Petru Pospíchalovi náleží jedna plus pětinásobek měsíční odměny, to je šest krát 60 234, tedy 361 404 korun," spočítal tajemník.

Josef Kodet a František Zelníček peníze dostanou na účet v prosinci. V případě Petra Pospíchala je situace jiná. Okresní soud v Jihlavě jej totiž na konci října podruhé shledal vinným a odsoudil ho k deseti měsícům vězení, které jsou podmíněně odloženy na osmnáctiměsíční zkušební dobu.

Bývalý náměstek musí navíc zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 675 tisíc korun třem osobám, které svým jednáním poškodil. Byl obviněn za poškození cizích práv a křivé obvinění. „Tato částka nebude až do právní moci rozsudku jmenovanému vyplacena," uvedl tajemník Dohnal.

Zajímavostí je, že pokud by se podle tajemníka konalo ustavující městské zastupitelstvo o týden později, odměna pro Františka Zelníčka by se zvýšila z trojnásobku na čtyřnásobek měsíční výplaty.

Na odměny mají nárok také současný primátor Rudolf Chloupek a náměstek Jaroslav Vymazal. Peníze však dostanou až po skončení funkčního období. „Dostanou však maximálně jednu výplatu plus pětinásobek, i kdyby byli na radnici osm let. Co rok, to výplata, ale maximum je pět let," uzavřel tajemník Lubomír Dohnal.