V ulici Pod Kašnami byl totiž položen nový vodovodní řad, dešťová kanalizace a také datová síť, vše je nyní pod povrchem ze žulových kostek.

„Historický ráz městečka byl podtržen, v příštím roce se bude pokračovat dalšími akcemi,“ uvedla starostka Eva Jelenová (NK).

Plánuje se revitalizace parku u kaple svaté Anny a počítá se s rekonstrukcí chodníku na druhé straně, včetně odstavných pruhů pro parkování aut.