Protože jde o ulici v těsné blízkosti Masarykova náměstí, tak je nepořádek na očích nejen domácím, ale také turistům. A to pro město není zrovna nejlepší vizitka.

Služby města Jihlavy (SMJ), které mají úklid města na starosti, o této skutečnosti ví a problémové lokality ve spolupráci s odborem životního prostředí jihlavského magistrátu pravidelně monitorují. „Palackého ulice je opravdu jedna z nejproblémovějších lokalit, kde se tyto černé skládky u kontejnerů objevují opakovaně. Jenže ráno uklidíte a odpoledne je to tam znovu," potvrdil pomyslný boj s větrnými mlýny mluvčí SMJ Martin Málek. Konkrétně v této ulici se odpad sváží třikrát do týdne a jenom za poslední dva a půl měsíce se z této ulice vyvezlo kolem osmi tun odpadu.

Čtvrt milionu 
za černotu

Ve středu v dopoledních hodinách vypadala situace nejhůře na rohu ulic Palackého a Matky Boží, kde byly klasické popelnice v obležení volně pohozených odpadků. Lidé si zde popelnice proto raději zamykají, aby jim do nich odpady neházel někdo jiný. „Pozoruji to tu delší dobu, nejhorší je to v létě, kdy tu odpadky někdy i zapáchají," podělila se o svou zkušenost prodavačka z obchodu s textilem v Palackého ulici.

Město v loňském roce odklidilo ve městě na třináct set černých skládek. Jejich likvidace stála město více než čtvrt milionu korun.

Podle Málka se na zakládání černých skládek ve městě podílejí také podnikatelé, kteří provozují činnost na náměstí a v blízkosti této ulice. „Kontejnery jsou určeny pro odpady z domácností, a nikoli pro potřeby místních podnikatelů. Ti ovšem kontejnery zneužívají," sdělil Málek.

Podnikatelé totiž mají ze zákona povinnost třídit odpad a musí být schopni doložit, jak nakládají s odpady. Například předložením smlouvy s odpadovou společností nebo dokladem z třídicí linky.

Odbor životního prostředí už proto chystá na radnici pozici pro pracovníka, která bude nakládání podnikatelů s odpady kontrolovat. „Zažádali jsme si o pokyny z krajského úřadu, jakým způsobem budeme moci kontrolovat, zda podnikatelé nakládají s odpady podle zákona. Kontroly rozjedeme co nejdříve," dodala Katarína Ruschková z odboru životního prostředí.