Součástí služby je i zapůjčování pomůcek, jež umožňují kvalitní péči o nemocné v domácím prostředí. V současné době na některé pomůcky nezbývají peníze, proto se Charita obrací s prosbou na dárce.

„Jedna z důležitých pomůcek, kterou bychom rádi pro naše pacienty pořídili, jsou antidekubitní matrace. Ty slouží jako prevence proleženin u ležících pacientů a jejich cena se pohybuje kolem deseti tisíc korun. V současné době bychom využili až pět takových matrací," vysvětlila vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby (domácí péče) Alena Hawerlandová.

Oblastní charita Jihlava má svého pracovníka fundraisera, který má na starosti komunikaci s dárci. Fundraiser Zdeněk Kousal v těchto dnech obesílá potenciální dárce z podnikatelského sektoru právě s prosbou o dar na antidekubitní matrace.

Proč právě teď?

Možná je pro někoho překvapující, proč v období po Tříkrálové sbírce Charita vyzývá občany o další příspěvky na pomoc potřebným. Tříkrálová sbírka ale oslovuje tak zvané drobné dárce o podporu služeb Charity, určených pro lidi v nouzi či v těžké životní situaci.

Další formou podpory Charity je firemní dárcovství, kdy podnikatelé či firmy mohou podpořit větší finanční částkou konkrétní záměr. Charita Jihlava své dárce bere jako partnery, kteří jsou nezbytnou součástí organizace a podílí se na jejím rozvoji a na kvalitním poskytování služeb.

„V současné době, kdy se musí nutně zakoupit osobní automobil pro zdravotní sestry, na antidekubitní lehátka nemáme a v rozpočtu volné zdroje na tento rok nejsou. Proto se obracíme s prosbou na veřejnost a podnikatelský sektor. Prozatím se díky dárcům podařilo zajistit v plné míře naše sociální služby a za tyto dary jsme moc vděčni," uvedl Zdeněk Kousal.

Základním posláním domácí péče při Oblastní charitě Jihlava je co největšímu počtu dlouhodobě nemocných lidí umožnit období nemoci či stáří prožít důstojně ve svém domově a mezi blízkými lidmi. Tato péče umožňuje oddálit případný odchod do LDN nebo domova důchodců.

„Jedni z těch, o které se staráme, jsou senioři nebo nemocní lidé. Těmto lidem nejsme schopni vrátit mládí či úplné zdraví, ale charitní zdravotní sestry pomáhají zdravotním zákrokem či trpělivým vlídným slovem ulehčit seniorům jejich mnohdy nelehkou situaci," přiblížila své poslání Hawerlandová a dodala: „Pravidelná návštěva zdravotní sestry v rodinách nemocných lidí nestačí, pokud v domácnostech nejsou vytvořeny podmínky pro péči. Snažíme se tedy nabízet rodinám např. zapůjčení speciálních polohovacích lůžek, různých pomůcek pro usnadnění pohybu nemocného či hygieny."

Zdeňka Kousala, fundraisera Oblastní charity Jihlava, můžete v případě zájmu kontaktovat na dvou telefonních číslech 567 563 685 a 736 523 630, nebo také na e-mailu zdenek.kousal@charita.cz.

ZUZANA MUSILOVÁ