„Od začátku projektu v roce 2012 lidé přinesli celkem 1 008 tun šatstva, za letošní rok je shromážděno už 257 tun ošacení," uvedla vedoucí projektu sběru šatstva Hana Fexová. Pro sběr ošacení jsou určeny modré kontejnery v ulicích. Ty jsou v současné době rozsety na mnoha místech Vysočiny. Celkem je 167 modrých kontejnerů umístěno na Jihlavsku, Dačicku, Třebíčsku, částečně na Žďársku ale i na Pelhřimovsku. V Jihlavě jsou ještě umístěné další dva velké kontejnery žluté barvy nedaleko vchodu do Vodního ráje a u hypermarketu Tesco.

„Projekt sběru šatstva je postavený na čtyřech pilířích. Hlavním cílem zůstává zajištění potřeb oblečení a textilu ze strany potřebných. V tomto směru spolupracujeme především s azylovými domy, s referátem hmotné nouze Úřadu práce České republiky a s dalšími sociálními službami, které Charita zajišťuje," popsala projekt Hana Fexová.

Druhý cíl sleduje ekologické hledisko projekt nabízí pomoc obcím v účinné separaci odpadů. „Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Sběr šatstva je příkladný způsob předcházení vzniku odpadů, ve filozofii nakládání s odpady stojí ještě výše než třídění a recyklace odpadu. Stovky tun textilu neskončí v popelnicích a pak na skládkách, ale najdou další využití," zhodnotila vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy Katarína Ruschková.

Třetím cílem je služba lidem, kdy jim magistrát a Charita dávají možnost smysluplně darovat nepotřebný textil a čtvrtý cíl, který se Charita snaží naplnit, je tvorba nových pracovních míst a možnost zaměstnat lidi ohrožené sociálním vyloučením, kteří jsou evidovaní na úřadech práce. „V rámci projektu byla navázána spolupráce s Probační a mediační službou ČR, která umožňuje některým jejím klientům vykonávat trest obecně prospěšných prací," doplnila Fexová.