V České republice se usilovně pracuje na vytvoření systému financování péče o lidi, kteří si přejí umírat doma. Bez pomoci donátorů a partnerů se ale zatím jednotlivé organizace neobejdou. Oblastní charita Třebíč proto nedávno potencionálním dárcům nabídla jednoduchý a transparentní způsob pomoci. Využívá platební bránu Darujme.cz a stačí pár kliknutí myší.

Na webových stránkách www.trebic.charita.cz je k tomu umístěn takzvaný widget tabulka, v níž si dárce zvolí četnost příspěvků (jednorázové, měsíční, roční) a výši zamýšleného daru. Následně vyplní osobní údaje a vybere způsob odeslání daru rychlým online převodem (pouze v případě jednorázové platby) nebo běžným převodem či platební kartou.

„Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí zůstat v závěru života doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat. Nikde ve světě není podobná péče plně hrazena ze „státních" peněz, všude využívá podpory donátorů, ani v ČR nejsou podmínky jiné a my si podpory a pomoci moc vážíme," vysvětluje vedoucí hospice Eva Vráblová.

Do projektu Darujme.cz Nadace Via se mohou registrovat jen ty neziskové organizace, které pravidelně uveřejňují výroční zprávu, proto jde o transparentní způsob přispívání. Pro dárce je výhodou, že k dárcovství není nutná složitá registrace, stačí vyplnit základní údaje, nemusí se žádat o uživatelské jméno a heslo. Platby jsou přitom maximálně zabezpečeny.

„Za poslední dva roky poskytování sociálních služeb spojených s doprovázením umírajících jsme rozšířili personální obsazení na 11 lékařů, devět zdravotních sester, psychoterapeuta a pečovatelky, přičemž jsme doprovodili víc jak stovku lidí," podotýká Eva Vráblová.

Dožít doma

Posláním domácího hospice sv. Zdislavy je pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Služba se snaží být oporou po odborné i lidské stránce jak pacientovi, tak rodině. Nabídka pomoci zahrnuje péči o pacienta v oblasti zdravotní, sociální, duchovní i duševní. Každý nemocný si z nabídky může vybrat to, co si přeje. Vždy je ale využita zdravotní péče. Péče je zajišťována 24 hodin denně sedm dní v týdnu a je srovnatelná s péčí v nemocnici nebo ústavu.

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč patří mezi sedm zařízení obdobného typu u nás, které jsou zapojeny do pilotního programu Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny. Projekt má pomoci nastavit financování domácích mobilních hospiců ze zdravotního pojištění. Program začal vloni na jaře a pokračuje do konce letošního roku. „V příštím roce by mohl na podkladě i našich zkušeností vzniknout nový systém financování a poskytování hospicové péče v rámci celé ČR," řekl vedoucí lékař hospice Pavel Svoboda.

Domácí hospic spolupracuje i s třebíčskou nemocnicí. Společně usilují o vytvoření podmínek pro poskytování paliativní péče v domácím prostředí v třebíčském okrese.