Nabídka je opravdu pestrá. Od tábora věnovanému cirkusu přes tábor, kde se děti mohou seznámit s herectvím a filmem, až po klasický volnočasový tábor, organizovaný přímo sokolskou jednotou.
V termínu od 6. do 10. července nebo od 10. do 18. srpna se mohou děti těšit na letní sokolský příměstský tábor, který kombinuje řádění v tělocvičně s cestami za poznáním do přírody i do města.

„Děti se pod naším dohledem protáhnou ve stylu fungymu, ale vzhledem ke kvalitnímu vybavení naší tělocvičny i pro náročnější aktivity, jako je parkur, zažijí cvičení naplno. Náš tábor se snaží kombinovat jak cvičení, tak volnočasové aktivity, aby se děti dostaly co nejvíce ven, ale zároveň se pořádně protáhly a mohly si vyzkoušet to nejlepší, co v rámci našich oddílů nabízíme po celý rok," říká hlavní organizátorka tábora Jana Mandátová.

Sokolský tábor je určen pro děti od 6 do 12 let. Cena je 
1 380 korun včetně obědů, pitného režimu a pojištění. Přihlášky se zasílají na 
sokol.ji@centrum.cz.
Asi každý si pamatuje, jaké to bylo, když v létě dorazil cirkus. Druhým příměstským táborem, který DIOD nabídne, je cirkusový tábor, kde si děti budou moci vyzkoušet akrobacie na šálách i párovou akrobacii.

Tábor se uskuteční v termínu od 24.do 28. srpna, každý den od 8 do 17 hodin v DIODu. „Program tábora je zaměřen na základy akrobacie, kterým se v DIODu věnujeme již několik let. Je určený dětem od 8 do 15 let a ty rozhodně nemusí mít předchozí zkušenosti, takže začít mohou právě v rámci tábora. Klademe důraz na celkovou rovnováhu a správné držení těla. Děti si také osvojí spoustu klasických cirkusových disciplín," vysvětluje lektor Adam Hruška.
Cena je 1 450 korun (cena je uvedená bez obědů, které budou hrazeny dle skutečných nákladů po skončení tábora). Zájemci zašlou přihlášky na fotograf@diod.cz.

Umění naplno

DIOD také nabídne kurzy zaměřené na pět klíčových uměleckých oborů pod názvem Naplno. Kurzy budou mít charakter klasického tábora a zájemci si budou moci vybrat mezi herectvím činoherního divadla, filmovou tvorbou, muzikálovým herectvím, médii a hereckou improvizací.

„Kurz je určen pro mladé lidi průměrně od 14 let s tím, že každý obor má jiné věkové kategorie. Jelikož se jedná o nově připravovanou akci, kapacita zájemců je velice omezená. Celkově je to 50 zájemců. Počet dětí na jednu pracovní skupinu se pohybuje okolo deseti účastníků, což nám umožňuje individuální přístup," komentují organizátoři. Kurzy proběhnou v termínu od 20. do 25. července a cena je 2 990 korun, včetně plné penze a ubytování.
Výsledkem kurzu bude veřejná prezentace jednotlivých oborů pro rodiče i širokou veřejnost, a to 25. července v 15 hodin v divadle DIOD. Bližší informace jsou na 
www.kurzynaplno.cz. Účastníci zažijí spoustu zábavy.