„Nebuďte lhostejní má za cíl mluvit o palčivých tématech napříč celou společností. Záměrem je pomoci tam, kde je to aktuálně potřeba, a to diskusí a zapojením široké veřejnosti a více či méně známých osobností, které bez nároku na honorář podporují zvolené téma tím, v čem vynikají. Prozatím se zaměřujeme na Jihlavu, kde propojujeme lidi se stejným nadšením a snahou pomoci,“ řekla Miroslava Zápotočná.

V sobotu 19. října se konala akce s tématem třídění odpadu, předcházení jeho vzniku a klimatické změny. Podařilo se získat téměř šest tisíc korun. Peníze putují Správě městských lesů na nákup náčiní pro dobrovolnické sázení stromů, které začalo v listopadu a bude pokračovat na jaře. Zatím dobrovolníci zasázeli v blízkém okolí Jihlavy 1 900 nových stromů.

„Vzhledem k úspěchu vol. 1 jsem se rozhodla pro vol. 2, věnovanému swapu knih. V podstatě se jedná o smysluplné darování. Máte doma přečtenou knihu, kterou už třeba nikdy nebudete číst, a zabírá místo? Doneste ji, darujte, vyberte za ni jinou. Knihu si ale můžete jen odnést, či darovat, anebo se prostě přijďte bavit,“ vysvětlila Zápotočná.

Akce se uskuteční v úterý v Moment Music baru v Jihlavě od 16 hodin. Vedle swapu knihu bude připravený i bohatý doprovodný program. Organizátorka nachystala vystoupení hudební skupiny III. třetina, Nádech a písničkářky Mari Křížkové, aktivity pro děti, jako je malování na obličej, hlídaný dětský koutek nebo žonglérský workshop.

Nebude samozřejmě chybět ani přidaná hodnota. Nebuďte lhostejní nyní spolupracuje s Charitou Jihlava a výtěžek ze vstupného, které je 50 korun na osobu, bude věnován organizaci Adapta na koupi kompenzačních pomůcek. Adapta pomáhá lidem, kteří dlouhodobě pečují o své blízké, kteří se z různých důvodů nemohou o sebe postarat sami.

V lednu 2020 se plánuje vol. 3, jejímž cílem bude pomoci sbírkou sportovního náčiní vybrané škole v Africe, kam na asi tříměsíční misi odjíždí manželé Klára a Marek z Jihlavy. Vol. 4 se bude zaměřovat na zlepšení finančně právní gramotnosti mládeže.

Program (moderuje Markéta Báťová, Hitrádio Vysočina)

16:00 Zahájení

16:30 - 17:30 Kašpaři – program pro děti – workshop žonglování a výroby balónků

17:00 - 18:00 malování na obličej

18:00 Představení organizace ADAPTA s prezentací

19:00 Mari Křížková (hudební vystoupení studentky Ježkovy hudební konzervatoře)

20:00 Nádech (hudební vystoupení)

21:00 III. Třetina (hudební vystoupení)

Po celou dobu akce bude v přísálí probíhat SWAP knih.