Brtnické panství koupil hrabě Rombaldo XIII. z Collalto od císaře Ferdinanda II. za 111 tisíc moravských tolarů. Bylo to poté, co se Zdeněk Brtnický z Valdštejna zapojil do stavovského povstání, načež byl na doživotí uvězněný na Špilberku a jeho majetek byl zkonfiskován. V roce 1630 pak hrabě vytvořil velké brtnické panství, když spojil brtnické a rudolecké statky.

Rombaldo také začal přestavbu zámeckého kostela. Jeho syn Claudius III. pak nechal obnovit zničený zámek. Ten byl v roce 1842 přestavěn pokračovateli rodu na klasicistní. Jeden z obrazů malovaných přímo na zdi zobrazuje událost z roku 1723, kdy se císař Karel VI. v Brtnici zastavil cestou na korunovaci do Prahy. „To byla čest pro Brtnici,“ vysvětlila Jana Mazáčková z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.

Na konci devatenáctého století pak patřil Collaltovský majorátní fideikomis k deseti největším na Moravě, měl téměř jedenáct hektarů. Ještě v roce 1945 měli Collaltové majetek v pěti tehdejších okresech, vedle Jihlavy a Třebíče taky v novoměstském, velkomeziříčském a moravskobudějovickém. V té době ale začala konfiskace veškerého majetku Oktaviána Collalta et Sen Salvatore. Členové rodu se tak v roce 1947 vrátili na své staré rodové sídlo Castello di San Salvadore.

Zámek je brtnickou dominantou, není však v dobrém stavu. Před dvaceti lety nechalo město vyměnit střechu, nyní je třeba zapracovat na odvhlčení. „Zámek dlouho strádal, ani Collaltové se k němu nechovali od dvacátých let nejlépe, nevyhovoval jim. Po válce tady pak byly kanceláře, byty, sklady, všechno možné. Pořád se to měnilo a to objektu strašně ublížilo,“ popsala loni vedoucí oddělení památkové péče na jihlavském magistrátu Dana Závodská.

Obnova přitom nebude levná. „Dát to do stavu Hluboké nebo Karlštejna, to by bylo o stovkách milionů. Před dvaceti lety se říkalo sto, pak dvě stě, potom se říkalo pět set,“ odhadl Oleg Rybnikář ze spolku Svébyt Brtnice, který je majitelem zámku. „Nejpravděpodobnější je, že půjdeme krok za krokem. Postupně uvedeme zámek do stavu, kdy bude generovat příjmy a tyto prostředky budeme dávat do postupné rekonstrukce,“ dodal.