Cyklostezka začne v místě obratiště pod nově vybudovanou lávkou na cyklotrase Jihlava – Pávov. Trasa skončí za dálničním mostem, kde se napojí na stávající trasu vedoucí po lesních cestách. Smysl stavby vysvětlil Miroslav Voda z odboru rozvoje města. „Vybudováním nové cyklostezky propojíme ulici 5. května a silnici III. třídy, díky čemuž vznikne významné dopravní spojení. Umožní bezpečný pohyb cyklistů dojíždějících za prací do Pávova a Stříteže,“ nastínil.

Povrch stezky bude asfaltový, jen v místě křížení s inženýrskými sítěmi bude zámková dlažba. Na trase cyklostezky budou tři propustky, železobetonový most nad Zlatým potokem o délce přes pět metrů a jedna odpočívka s lavičkami. Před rázovými vlnami od projíždějících vlaků cyklisty ochrání betonová stěna dlouhá čtyřiaosmdesát metrů.