Práce už začaly v okamžiku, kdy brněnská firma v pondělí převzala staveniště. „Jedná se o rekonstrukce dvou klenbových mostů u obce Vílanec na Jihlavsku za víc než sedmnáct milionů,“ upřesnil Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.

První most přes místní potok Jihlávka bude podle Bučka přestavěný na takzvaný propustek. „Z koryta dělníci odstraní nánosy bahna a pod samotnou klenbu se umístí ocelová trouba. Prostor mezi troubou a kamennou klenbou se zaplní betonem. Vpravo bude svislé čelo a vlevo šikmý zpevněný svah kamenem do betonu,“ popsal stavební úpravy.

Aktuálně, přibližně do poloviny května 2022 je podle Bučka třeba provést zatrubnění toku potoka Jihlávka u prvního mostu a postavit provizorní komunikaci. "Tato etapa bude probíhat bez zásadního omezení na silnici první třídy 38. Teprve po dokončení provizorní komunikace a jejím uvedení do provozu bude přistoupeno k uzavírce silnice I/38, k demolici stávajícího mostu a kyvadlově řízenému provozu po zřízeném silničním provizoriu.

Druhý z mostů bude kompletně zdemolován a nahrazen přesypaným železobetonovým rámem. „Koryto pod mostem firma zpevní kamenem do betonu. Římsy budou osazeny ocelovým svodidlem. Výstavba nového mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice I/38 a provoz budou sveden na provizorní objízdnou komunikaci vlevo od mostu. Doprava v prostoru obou mostů bude řízena kyvadlově světelnou signalizací.,“ upřesnil Buček