I když šlo o velmi potěšující zprávu, lidé v městysi a v okolí si ještě zcela oddechnout nemohou. „Nařízení veterinární správy stále zůstává v platnosti, nadále budeme ve třicetidenní karanténě, kdy se bude hlídat, zda se někde výskyt znovu neobjeví,“ prohlásila Šárka Kunčíková.

Ptačí chřipka se ve Štěpánově vyskytla v chovu jedné z místních malochovatelek. „V pátek byla ptačí chřipka v tomto chovu prokázána. Nato se přistoupilo k okamžitému vybíjení sousedních chovů, drůbež byla poslána na vyšetření a výsledky z těchto chovů už byly negativní,“ popsala sled událostí starostka.

Karanténa ve Štěpánově nad Svratkou stále pokračuje, tamní chovatelé musí dodržovat pravidla nastavená státní veterinární správou. Nadále platí tříkilometrové ochranné pásmo, kde byla vyhlášena povinnost uzavření chovů, zakrytí hnojniště nepropustnou fólií a zákaz vyvážení a dovážení masa, vajec i drůbeže. O něco menší omezení platí pro chovatele v desetikilometrovém ochranném pásmu, kde se nesmí dovážet drůbež ani vejce bez souhlasu státní veterinární správy. V ochranných pásmech musely být jednotlivé chovy zaevidovány a všude platí povinnost sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí s tím, že chovatelé musí okamžitě nahlásit případné onemocnění či úhyn. Tříkilometrové ochranné pásmo se kromě Štěpánova týká také Švařce, Vrtěříže, Dolního a Horního Čepí, Lískovce u Nedvědice, Ujčova a dvou místních částí Bystřice nad Pernštejnem Lesoňovic a Kozlova. „V samotné Bystřici pak platí pásmo dozoru, kde je režim volnější. Chovatele budeme o celé situaci informovat,“ řekl místostarosta Bystřice nad Pernštejnem, Martin Horák.

Štěpánovští chovatelé ještě stále vyhráno nemají. „Budou prováděna ještě další kontrolní vyšetření, to znamená výtěry v okolí výskytu viru a podobně,“ sdělila Šárka Kunčíková.