V letošním roce zavádí Finanční správa České republiky další novou službu pro poplatníky daně z nemovitých věcí, spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím elektronické pošty.

„V praxi to znamená, že každý poplatník přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem obdrží každoročně před splatností první splátky daně na jím určenou e-mailovou adresu zprávu s kompletními údaji pro placení daně. Poplatník tak může na základě zaslaných údajů provést bezhotovostní platbu přímo ze svého počítače, aniž by čekal na zaslání složenky, nebo musel s platbou na poštu," uvedl Oldřich Vydrář, ředitel Finančního úřadu pro Kraj Vysočina.

Poplatníkům, kteří využijí nově nabízenou službu, již složenka zasílána nebude.

K této nové službě je možno se přihlásit podáním vyplněného formuláře na kterémkoli pracovišti Finančního úřadu. Tiskopis pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem je k dispozici na všech finančních úřadech a jejich územních pracovištích nebo také elektronicky na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na zdaňovací období 2017 musí být žádost podána správci daně nejpozději do 15. března 2017.

„Všechny dosud nabízené možnosti úhrady daňové povinnosti se pochopitelně nemění," dodal Vydrář s tím, že jde pouze o rozšíření služby.