Vysočinské ryby tak tvoří desetinu celorepublikové rybí produkce. „Celková produkce ryb dosahuje asi jednadvacet tisíc tun. Množství ryb vylovených z místních rybníků a chovných zařízení se za posledních sto let mnohonásobně zvýšilo. Zatímco začátkem dvacátého století to bylo 2 600 tun, v padesátých letech asi pět tisíc tun ryb, v osmdesátých a devadesátých letech se produkce zvýšila až na současnou hodnotu,“ uvedla Eva Neuwirthová z tiskového centra Kraje Vysočina. Nejvyšší zastoupení má v kraji tradiční kapr, a to devadesát procent.

Kapr se začal v našich zemích chovat již v jedenáctém až dvanáctém století. O čtyři sta let později se však dostal téměř na každý jídelní stůl. Kapří schopnost rychlého růstu a dobré životnosti dokonce zapříčinila budování rybníků a vznik rybníkářství jako nového hospodářského odvětí. Ostatně na Vysočině je rybníků a dalších vodních ploch téměř devět tisíc. Ty pojímají přes 160 rybářských revírů. Asi jedna třetina z nich je pstruhových, tedy vhodných pro rybí obsádku tvořenou zejména pstruhy potočními či duhovými, siveny nebo lipany. Ostatní revíry jsou vhodné hlavně pro kapry, líny, cejny, amury, ale také pro dravé ryby jako štiky, sumci, candáti. V rybářských revírech na Vysočině v loňském roce ulovili sportovní rybáři více než 130 tisíc kusů ryb o celkové hmotnosti dvou set tun.

Závod Monkey Race ve Skuhrově.
Monkey Race ve Skuhrově: bahenní koupel v horku přišla vhod, podívejte se