Část zájemců se do aukce zapojila, někteří návštěvníci si přišli pouze pro informace. „Doporučujeme s sebou mít kopii smlouvy se současným dodavatelem energie, ze které zjišťujeme výpovědní lhůty a možnost zapojení do aukce," připomněl Jiří Kruták ze společnosti eCENTRE, která e-aukce provádí. Zapojit se mohou nejen obyvatelé města, ale i přespolní.

Elektronická aukce se osvědčila například v Říčanech či v městské části Praha 6, kde aukce přinesla účastníkům průměrnou úsporu za plyn 22,5 procenta a za elektřinu 31,3 procenta. Sdruženou poptávkou energií lze tedy docílit značných úspor. Je však třeba účast většího množství odběratelů najednou v jedné e-aukci. Takový postup je opakem běžné praxe, kdy má každý odběratel svou vlastní smlouvu s dodavatelem elektřiny či plynu a při jednání o ceně je ve značně nevýhodném postavení, když vystupuje jako samostatný účastník. V hromadně uspořádané elektronické aukci se tak dá prokazatelně získat podstatně výhodnější cena energií než u individuálních kontraktů.

Pokud by se přesto soutěží nepodařilo získat levnější cenu, účastníci e-aukce si ponechají smlouvu původní beze změn.

Do aukce je možné se zapojit každé pondělí a středu od 14.00 do 17.00 hodin v budově radnice na jihlavském Masarykově náměstí (vchod k prodeji jízdného MHD). Na městském informačním centru jsou k e-aukci informační letáky, detailní informace včetně formulářů smluv mohou zájemci najít také na webu města.