Až do druhého února však bude pokračovat Ježíškova cesta městem. V tomto případě je nutné přijít na informační centrum, vyzvednout si deníček se stanovišti úkolů, kam je třeba zapisovat správné odpovědi. Za bezchybné vyplnění bude sladká odměna.