Je mezi nimi i několik nadaných a výjimečně talentovaných členů. Jak ale říká vedoucí kroužku a výchovná poradkyně na škole Andrea Medunová, děti nemůžeme jednoduše rozkastovat na chytřejší a hloupější, a pak je podle toho rozdělovat i do kroužků. Hlavní podle ní je, že všem dětem bez rozdílu tento kroužek poskytuje smysluplnou náplň volného času a účastní se ho s nadšením.

„Kroužek je výsledkem naší spolupráce se společností Mensa ČR, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. Původně měl být určený právě pro tyto děti, ale nakonec jsme od toho upustili. Samozřejmě kroužek navštěvují i děti, které v něčem vynikají. a jsou nadané. Ale přihlásit se tam může opravdu každý," sdělila Medunová s tím, že kroužek baví především mladší žáky.

„Letos tam chodilo třináct dětí, z toho sedm bylo z pátého ročníku. Přece jen ty starší už logické a společenské hry tolik nebaví, vydrží u nich chvilku. Mladší žáci si naopak rádi zasoutěží a zapřemýšlí. Musíme vhodně volit takové činnosti, aby zaujaly každého. Většina dětí se chce do kroužku přihlásit i příští rok, má na škole úspěch," doplnila Medunová.
Ona sama vypozorovala, že zvídavější a nadanější jsou ty, které mají více koníčků a jsou zvyklé na aktivní přístup k rodině. „Když třeba dítě tráví víkendy s rodiči na různých poznávacích výletech nebo při sportovních aktivitách, má pak větší rozhled než dítě, které je zavřené doma v paneláku," vysvětlila Medunová. Na základní škole Demlova není v současné době veden ani jeden žák jako mimořádně nadaný s nadprůměrnou inteligencí. „Aby byl žák takto veden, musí být diagnostikován tímto způsobem při psychologickém vyšetření. Rodiče i vyučující mohou využít testování žáků v Pedagogicko-psychologické poradně Jihlava. Na základě výsledků z tohoto vyšetření je pak žák vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který vytváří základní škola přímo pro konkrétního žáka," doplnila Medunová.

Díky tomu, že škola spolupracuje s Mensou ČR, se žáci i pedagogové mohli nechat testovat a zjistit tak své IQ. V případě testovaných žáků však výsledky obdrží jen rodiče, nikoliv škola. „Máme tu děti méně i více šikovné. V průběhu školního roku se žáci účastní řady sportovních turnajů, soutěží a olympiád, kde pravidelně dosahují velmi pěkných výsledků," uzavřela Medunová.

ZUZANA MUSILOVÁ