Pro třicítku žáků druhých tříd byl připraven bohatý program. „Celým večerem je provázely dopisy od ducha Hanse Christiana Andersena, který jim také věnoval knihu Makový mužíček,“ prozradila Marta Šťastná, třídní učitelka 2. B.

Kromě čtení z knihy si děti malovaly trička s logem andersenovské noci, soutěžily a hrály různé hry, naučily se písničku a taneček, s baterkami se prošly nočním městem a na závěr absolvovaly stezku odvahy. Spát se šlo až půl hodiny po půlnoci při čtení.

Během Noci s Andersenem se také konala sbírka na dětský hospic v Malejovicích, vybralo se 2 765 korun. „Bylo velmi příjemné, že děti nepotřebovaly mobily, počítače ani jiné vymoženosti, a že se celý večer dokázaly bavit s knihou a se svými kamarády,“ uzavřela učitelka.