Školní rok začal již před dvěma týdny. Školáčkům nastaly povinnosti a dětem ve školkách ranní vstávání. Nový harmonogram mají také děti s odloženou školní docházkou. Mnozí z nich si už nechodí hrát do školky, ale navštěvují nově otevřené takzvané přípravné třídy.

„Jsou to děti, které z nějakého důvodu nemohou jít do prvních tříd. Mohou mít například nějakou vadu řeči, nebo se špatně zařazují mezi ostatní. Máme i jedno dítě, které nechodilo předtím vůbec do školky," popsal Tomáš Zeman, ředitel Základní školy Kollárova v Jihlavě, kde byla jedna ze tříd pro předškoláky otevřena.

V krajské metropoli byly 
v září otevřeny čtyři nové přípravné třídy. V jedné může být maximálně devatenáct dětí. Učitel se jim při sníženém počtu může více věnovat a pracovat s nimi individuálně.

„Zaznamenali jsme velký nárůst odkladů školní docházky. Rodiče mají pocit, že děti nejsou ještě dostatečně vyzrálé na vstup do školy. Přípravné třídy ulehčí školkám 
a zároveň děti připraví lépe 
na vstup do školy, než kdyby zůstali v mateřinkách," řekl Tomáš Koukal z odboru školství jihlavského magistrátu.

Děti mají v přípravných třídách speciální program. Nemají sice klasické vyučovací hodiny, ale učitelka jim připraví harmonogram, který musí všichni dodržovat. „Každý týden máme na nějaké téma. Minulý to byla například kočka, kdy se děti učily kreslit klubíčka, malovat kočku a podobně," vykreslila třídní učitelka jedné z přípravných tříd Taťána Brhlíková.

Prostor na hraní

Předškoláci trénují takzvanou grafomotoriku díky obkreslování a kreslení. Procvičí si také paměť, představivost a užijí si i trochu matematiky, výtvarné a hudební výchovy. Časté jsou u dětí i problémy 
s řečí, proto si s učitelkou procvičují i logopedická cvičení.

Mezi sezením v lavici si ale také hrají. I tato zábava má ale svůj účel. „Vše probíhá pod vedením učitelky. Při hrách děti rozvíjí motoriku, ale i orientaci a podobně. Pro předškolní třídu je vyhrazena největší místnost, aby tam děti mohly mít lavice, ale i prostor na hraní," vysvětlil Zeman.

Další čas žáčci tráví v tělocvičně či venku. V předškolní třídě jsou děti od osmé hodiny ranní do dvanácti. Poté mají 
k dispozici školní družinu.

Zájem rodičů o přípravné třídy byl poměrně velký. Jenom ten ale nestačí. Dítě musí mít i potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře, že je pro něj odklad první třídy oprávněný. „Pro děti, které potřebují odklad, je určitě lepší, že se jim mohou 
v přípravných třídách více věnovat. Ve školkách jsou přeci jen děti různého věku, takže ten přístup je trošku jiný. Na druhou stranu si myslím, že by děti stále měly mít dostatek místa pro hru," řekla učitelka ve školce Radka Bělochová.

V krajském městě Vysočiny je předškolních tříd už celkem šest. Čtyři nové byly otevřeny na základních školách Kollárova, Demlova, Seifertova a Rošického.

IVANA HOLZBAUEROVÁ