Terénní programy SOVY budou v práci v Chotěboři a Kojaticích pokračovat i po ukončení projektu Terénní podpory vzdělávání. Ten nyní slaví úspěchy – u dětí byl zaznamenán velký posun.
Projekt Terénní podpory vzdělávání byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Zaměřoval se na děti, které nemají v místě svého bydliště možnosti, jak kvalitně trávit svůj volný čas, a nedostává se jim podpory při dosahování lepších studijních výsledků. Sestával ze skupinového i individuálního doučování a motivačního programu. Program se týkal vyloučených lokalit v Chotěboři a Kojaticích.

Od dubna loňského roku bylo zrealizováno 140 výjezdů v celkovém rozsahu 560 hodin, kterých se pravidelně účastnilo 40 dětí. V rámci projektu byly vytvořeny i metodiky zaměřené na vzdělávání různorodého kolektivu a sítě spolupracujících organizací. „Zapojili jsme 23 dobrovolníků z lokalit i mimo ně, kteří do projektu přispěli 600 hodinami své práce. Za mnohé úspěchy vděčíme našim romským kolegyním. Právě díky nim nás děti i ostatní obyvatelé lokalit rychle přijali a mohli jsme tak s nimi navázat vztah založený na vzájemné důvěře," řekla Libuše Bouchnerová, terénní sociální pracovnice.

„Kromě toho jsme pro děti zorganizovali řadu nadstandardních aktivit – výlety, tábory a exkurze. Podívaly se tak s námi třeba do Muzea romské kultury v Brně, jihlavské ZOO a strávily týden na pobytu ve Třech studních. Taneční soubor z Chotěboře se s námi zúčastnil soutěže Amen Khelas, ze které si odvezl druhé místo. Děti z Kojatic zase předvedly své umění na jihlavském Dni Charity," uvedla dále Bouchnerová.

Během ročního trvání projektu byl u dětí zaznamenán velký posun. Začal slábnout význam původního motivačního systému ve formě bodování a odměn. Děti si samy začaly uvědomovat přínos vzdělání. Často dávaly přednost učení před vyráběním nebo jinými volnočasovými aktivitami. „Obracely se na nás s dotazy ohledně dalšího studia a výběru školy. Předškolní děti se zlepšily v základních dovednostech. Přestože většina z nich nenavštěvuje pravidelně mateřskou školu, je na nich znát, že lépe vyslovují, malují, stříhají, poznají základní barvy, tvary, zvířata a více se zapojují do společných aktivit," popisuje dále posuny dětí L. Bouchnerová.

U starších dětí bylo největším přínosem navázání spolupráce se školami. „Díky pravidelné komunikaci s učiteli víme, na jakou látku se u konkrétního dítěte zaměřit, jaký předmět mu ve škole nejde nebo jak rozpoznat a rozvíjet jeho talent," pokračuje L. Bouchnerová. „Naše práce má pozitivní dopady i na celou komunitu. Podařilo se nám zapojit dobrovolníky z lokality a působíme jako prostředník při vyjednávání s úřady. Obyvatele se snažíme motivovat k pozitivní změně a ke drobným krůčkům, které mohou učinit sami," uvedla Bouchnerová.

„Přes všechny překážky a mnohdy nepříznivé podmínky jsme rádi, že v těchto lokalitách působíme právě jako terénní služba. Umožňuje nám to navázat bližší vztahy a díky principu nízkoprahovosti můžeme pracovat i s dětmi, které by samy od sebe nikam nedocházely (například s předškoláky). Podařilo se nám vytvořit program, do kterého se mohou zapojit všechny děti bez rozdílu," pokračuje ve výčtu úspěchů končícího projektu Bouchnerová.

Závěrečná aktivita

Pracovníci TP SOVY zorganizovali pro děti z lokalit v Chotěboři a Kojaticích aktivity, jimiž společně uzavřeli roční spolupráci a oslavili úspěchy. Děti vyráběly koláže ze skleněné drti. Inspirovaly se při tom dílem jednoho z nejslavnějších českých romských výtvarníků Rudolfa Dzurka, jehož díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě. Na závěr od nás dostaly knihy s romskými hádankami, pohádkami a povídkami.

„Vážíme si toho, že jsme v uplynulém roce mohli náš projekt realizovat díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Díky finanční podpoře Kraje Vysočina budeme moci v naší práci v lokalitách pokračovat i po skončení projektu a navázat tak na jeho úspěchy," řekla závěrem Bouchnerová.