Letos se festival koná nejen na Vysočině, ale poprvé své působení rozšíří také do sousedních jižních Čech. Na jindřichohradeckém zámku vystoupí Jihočeská komorní filharmonie. Jeden z koncertů bude tedy i v Jindřichově Hradci. „Letošní patnáctý ročník je pro nás velkou výzvou, zejména s ohledem na to, že bychom do budoucna chtěli pokračovat a převádět ho na evropskou úroveň a prezentovat světové orchestry. V roce 2017 chystáme významný projekt," naznačil ředitel festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava Jiří Štilec.

Festival začne ve výroční den úmrtí skladatele Gustava Mahlera, a to 18. května. „Je vidět, že se festival rok od roku vžívá více a více, ještě třeba nemáme ani vstupenky, zatím se o festivalu pouze mluví, ale lidé 
už vstupenky shání. Největší zájem je tradičně 
o koncerty pořádané v jihlavském kostele Povýšení svatého Kříže," uvedla vedoucí informačního centra 
v Jihlavě Jana Petrůjová.

Značný zájem je o zahajovací koncert, ten se bude konat ve středu 18. května, půjde o Mahlerovou symfonii číslo 1, kterou zahraje Moravská filharmonie Olomouc, řídit ji bude francouzský dirigent Patrick Gallois. „Je to skutečně světová osobnost," řekl Štilec.

Festivalový program připomene také letošní sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. Hudbu z doby tohoto panovníka uslyší lidé 30. května při koncertu souboru Schola Gregoriana Pragensis a harfenistky Hany Blažíkové. Koncert doprovodí projekce některých dobových dokumentů 
ze 14. století z jihlavského okresního archivu.

Letošní novinkou budou varhanní koncerty v Humpolci na Pelhřimovsku 
a v Netíně na Žďársku. Festivalové publikum se může těšit i na vystoupení zahraničních hostů, například polského souboru Sinfonietta Cracovia nebo britského tělesa Dover Quartet 
s klavíristou Davidem Marečkem. Jednou ze stěžejních doprovodných akcí bude výstava k historii festivalu v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. „Připomene nejen velké osobnosti, které se festivalu v minulosti zúčastnily, ale také hudební tradice Jihlavy," dodal Štilec.

Gustav Mahler (1860 až 1911) se narodil v Kalištích 
u Humpolce a do 15 let žil 
s rodiči v Jihlavě.