Východní konec Divadelní ulice je odbočkou z ulice Křížové, která je z dopravního hlediska nejfrekventovanějším přístupem na Masarykovo náměstí ze severu. Když se po Divadelní ulicí vydáme západním směrem, ocitneme se u divadelního komplexu po několika krocích.

Křižovatka Divadelní ulice s ulicí Komenského je osobitým místem, poblíž se nachází například známá poštovna.

Jihlavská Divadelní ulice však na rohu u samotného divadla překvapivě nekončí, ale pokračuje jako tajemná úzká spojnice, která se klikatí kolem bývalých hradeb města dál západním až jihozápadním směrem.

Odbočit se z ní dá do Škrétovy ulice, jiné úzké uličky, nebo dojít až do Palackého ulice.