Příspěvek ve výši tři miliony čtyři sta tisíc korun od Ministerstva kultury bude použit na tvorbu programu. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím Kraje Vysočina. „Je to neinvestiční dotace,“ zdůraznil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

Jubilejní osmdesátá sezóna 2019/2020 začne v divadle již 7. září, na kdy je naplánovaná premiéra hry Obraz.