Tábor měl vše, co předpokládalo různorodou činnost – chatky, hřiště, rybník, loďky, prostor pod střechou a tábořiště.

„V programu nechybělo koupání, vyjížďka na loďkách, sportovní hry a soutěže, výtvarné aktivity v podobě výroby vázičky z ubrousků, malování na hrnečky a omalovánky," vyjádřila se Dana Pečínková, sociální pracovnice z Klubíčka.

Mezi aktivitami byla i pohádková cesta, kde měli rodiče s dětmi společně plnit úkoly u jednotlivých stanovišť. Každé stanoviště bylo tematicky zaměřeno na jednu pohádku. „Přestože nám sobotní odpoledne propršelo, nakonec se podařil i večerní táborák," uvedla dále Dana Pečínková.

Rodiny velmi dobře spolupracovaly nejen mezi sebou, ale i s pracovníky. „S programem se snažily pomáhat i rodiče. Především tatínkové zajišťovali fyzicky náročnější práce jako je štípání dřeva, přípravu táboráku a manipulaci s těžkými věcmi. Maminky zase pomáhaly s plynulým chodem programu a úklidem. Děti byly nadšeny z velkého prostoru ke sportovnímu vyžití a také z výtvarných aktivit," popisuje hladký průběh pobytu Pečínková.

„Hezké prostředí, velký rybník, loďky, líbilo se nám to divoké spaní v chatkách a také koupání v rybníku," pochvalovala si jedna z maminek.

„Jsme spokojeni s tímto úspěšným výjezdem, v budoucnu bychom chtěli určitě podobnou akci zopakovat," dodala závěrem Dana Pečínková.

Posláním Klubíčka Jihlava (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) je pomoc a podpora rodinám s dětmi ve věku od tří do pěti let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou a pomáhá rodinám z Jihlavy podporovat všestranný rozvoj dětí, které v těchto rodinách vyrůstají.

Michaela Jelínková, sociální pracovnice Klubíčko Jihlava