Služby města Jihlavy (SMJ) ve spolupráci s jihlavským odborem životního prostředí zavádí pilotní projekt sběru a svozu použitých kuchyňských olejů a tuků. „V lokalitě Na Slunci budou na veřejná kontejnerová stání tříděného odpadu umístěny šedé popelnice s vhozem. Občané tak budou mít možnost do nich odkládat jedlé kuchyňské tuky v zavřených PET lahvích,“ popsal mluvčí SMJ Martin Málek.

Svoz nádob bude probíhat podle potřeby, vývozy budou evidovány a po určité době dojde k vyhodnocení efektivity sběru tuků tímto způsobem. Náklady na pořízení nádob dosáhly zhruba 30 tisíc korun. Roční částka na svoz se budou pohybovat kolem 20 tisíc korun. Finanční zajištění celé akce budou v rámci pilotního projektu zcela hradit Služby města Jihlavy.