Jihlava tedy měla pro příští školní rok k dispozici 530 míst, po zápisech jsou všechna místa obsazena. „Ve srovnání s předchozími roky je to velmi dobré číslo. Minulý rok jsme museli odmítnout 96 dětí, ale například ve školním roce 2010/2011 bylo 257 odmítnutých dětí.

Jihlava v uplynulých letech nákladem několika desítek milionů korun navýšila kapacity školek, příznivá je také klesající demografická křivka," komentoval výsledky zápisu Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství jihlavského magistrátu. „Čísla se ještě mohou měnit, další rozdíly mohou nastat za situace, že se rodiče rozhodnou své dítě zařadit do přípravné třídy po vyšetřeních v pedagogicko–psychologické poradně," dodal Koukal. Dvaapadesát přijatých dětí je předškoláků, ze zákona musí být přijati. K zápisu přišlo dalších 112 dětí, které ale budou k prvnímu září mladší tří let.

Od roku 2010 město navýšilo kapacitu svých mateřských škol téměř o třetinu. Nyní se připravuje výstavba tříd pro mateřinku v areálu ZŠ Nad Plovárnou, kde přibude 50 nových míst, dalších 25 míst vznikne při rekonstrukci MŠ Demlova.