K mání byla také například dobrá medovina. Pro radost i zábavu se na podiu střídala dobová hudba, divadelníci, kejklíři a šermíři.

Vyvrcholením oslav byl příjezd svatého Václava se svou družinou. Tento rok přijel Václav výjimečně na oslu, neboť byl poblíže města přepaden lupiči a okraden.

Po přivítání místostarostkou Hanou Műlerovou a vedoucí odboru kultury Věrou Peichlovou sešel světec mezi prostý lid.

Přihlížející ,,chudina“ byla obdarována pečení a zlatými mincemi. Na závěr své návštěvy přislíbil Václav opětovnou návštěvu oblíbené Telče.