„Je to jednoduše tím, že 
se to před lety velice dobře nastavilo, a lidé se díky tomu naučili třídit. Proto také máme nízké poplatky za popelnice," okomentoval úspěch starosta Dobronína Ivan Sehnal (SNK 2014). Dle jeho názoru přimět lidi třídit, není žádná věda. „Lidé vědí, že když budou dobře třídit šetří nejen životní prostředí, ale také hlavně svoji kapsu," dodal.

Poplatek za svoz odpadu je v Dobroníně 450 korun. Když ho místní zaplatí do března nového roku, dostanou slevu a uhradí pouhých 325 korun.

Obec platí méně za odpady také díky tomu, že využívá takzvaných žetonů. 
Na plnou popelnici, která se má vyvézt, dají místní jednoduše žeton, na nenaplněnou ne. Dělá se to proto, aby se nevyváželo, co není potřeba, a čím méně popelnic se vyveze, tím více obec ušetří, a tím menší poté stanoví poplatky za odpady.

„Jednotlivci ale nejsou nijak sankcionováni za to, když si popelnici nechají vyvézt vždy. Je pochopitelné, že rodiny s dětmi produkují více odpadu, protože například vyhazují pleny a podobné věci," poznamenal Sehnal.

Odpadového Oskara vyhlašuje druhým rokem spolek Arnika. Dobronín se do soutěže přihlásil letos poprvé. Cílem soutěžících obcí je vyprodukovat méně než sto padesát kilogramů směsného odpadu na jednoho svého obyvatele. Tento limit organizátoři soutěže zvolili, proto, že dle Arniky jde 
o hodnotu, které se běžně daří dosahovat v sousedních státech, v Česku ale tato meta stále není nijak moc běžná.

„Oproti Rakousku a Německu je u nás průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší. Obce kvalifikované do soutěže Odpadový Oskar ale ukazují, že nastolit pozitivní trend není těžké," uvedl mluvčí Arniky Jan Vávra.

Odborníci Arniky posuzují kromě množství vyprodukovaného odpadu také podmínky pro třídění v obci, ekonomické aspekty odpadového hospodářství nebo možnost třídit bioodpad. Dle vyjádření Arniky roste 
s množstvím vytříděného bioodpadu i úroveň recyklace. „Mnoho měst již dnes recykluje padesát procent svých odpadů. Letošní ročník soutěže se nese i ve znamení celé řady zásadních legislativních změn, která se dotknou všech, 
a obce by se na ně měly připravit," dodal Vávra.

NOVÝ ZÁKON PŘITVRDÍ

V současnosti se totiž připravuje nový zákon o odpadech, který koncem roku bude předložen k projednání do parlamentu. „Současný vývoj jednání naznačuje, že výrazně vzrostou poplatky za ukládání směsného odpadu na skládky, jedná 
se o nárůst z pěti set na dva tisíce korun za jednu uloženou tunu. Od roku 2024 bude také na skládky možné ukládat jen komunální odpady s nízkou výhřevností a malou respirační aktivitou," poukázal na současný stav přípravy nového zákona o odpadech odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Milan Havel.

Mezi obce Vysočiny oceněné Odpadovým Oskarem 2016 patří také Vlkanov 
na Havlíčkobrodsku 
s 51 obyvateli, přičemž 
na jednoho obyvatele tam připadá 51,8 kilogramu odpadu, což je nejméně ze všech obcí na Vysočině. 
V kategorii nad pět tisíc obyvatel uspělo město Pelhřimov s produkcí směsného odpadu 142 kilogramů na jednoho obyvatele.

IVANA HOLZBAUEROVÁ