Voda přitéká do Dobronína potrubím z úpravny v Polné. Odborníci prokázali, že právě potrubí způsobuje vyšší koncentraci železa.

Železo musí do dvou let vyhovět normě

„Hodnoty železa musíme snížit do dvou let tak, aby odpovídaly nové normě. Množství železa je ve vodě skutečně vyšší, ale lehce nad limitem normy. Někdy je voda v pořádku, ale výkyvy k vyšším hodnotám se nedají popřít,“ potvrdil dobronínský starosta Jiří Vlach.
Podle výrobního náměstka jihlavské divize Vodárenské akciové společnosti (VAS) Tomáše Karáska polenská úpravna dodává do potrubí kvalitní vodu s velmi nízkou koncentrací železa pod hranicí stanovitelnosti.

„Koncentrace železa se zvyšuje během protékání vody potrubím takzvaným sekundárním zaželezněním. Hodnotu zvyšuje čas, jak dlouho voda potrubím protéká, a také stáří a materiál potrubí,“ potvrdil náměstek.
Materiál potrubí je převážně ocel a litina ve stáří kolem 35 let.

„Lidem nebezpečí nehrozí, horší by byl výskyt olova. Vyšší hladiny železa odbouráváme častějším odkalováním potrubí. Vodárenská společnost testuje, zda se železo nedá vysrážet chemikáliemi. Společně hledáme, zda by problém nevyřešil nějaký program Evropské unie,“ přiblížil starosta.
Podle vedení jihlavské pobočky VAS je optimálním řešením postupná výměna stávajícího potrubí. Časově zcela závisí na penězích, které výměnu umožní.