Vedení dvoutisícové obce dosud od všech obyvatel nemá tiskopisy, jimiž by majitelé nemovitostí, napojených na čistírnu odpadních vod, potvrdili zrušení septiku (septik – nádrž na částečné čištění odpadních vod s přepadem do kanalizace – pozn. red.).

Podle starosty Jiřího Vlacha vedení obce už při výstavbě kanalizačních sběračů upozorňovalo všechny vlastníky nemovitostí, že septik musí vyřadit z provozu. Může sloužit pouze jako zdrž na dešťovou vodu bez přepadu do obecní kanalizace.

I toto využití septiku musí majitelé nemovitostí oznámit v tiskopisu, ohlašujícím zrušení septiku. „Občané musí septiky odpojit a zcela izolovat od kanalizace. Mohou je využívat jen jako nádrže na dešťovou vodu, nebo je musí zasypat zeminou,“ upřesnil starosta.

„Občané na zasypání dostanou chlorové vápno. Musí nám oznámit, jak se septikem naložili,“ připomněl Vlach.