Půjde o mateřinku, kde budou přednostně přijímány děti zaměstnanců firmy Bosch. Jihlava totiž včera odpoledne podepsala s největším zaměstnavatelem na Vysočině smlouvu o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání. „Bosch se zavázal přispívat městu do této oblasti jeden milion korun ročně po dobu deseti let. Město pak zajistí pro děti zaměstnanců firmy místa v městské mateřské školce. V Jihlavě jde o první smlouvu tohoto druhu mezi městem a soukromou firmou," přiblížil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Novou školku ve čtvrti Dolina, v místech kde obvykle stávají cirkusy, začne město stavět v polovině příštího roku. Její kapacita bude sto míst. Z toho pětasedmdesát míst bude vyhrazeno právě pro potřeby firmy Bosch. Jedna ze čtyř tříd bude uzpůsobena pro internátní provoz s možností přenocování dětí. „Cílem projektu výstavby této školky je podpora předškolního vzdělávání a zajištění dostatečné nabídky možností pro umístění dětí, která by rodičům umožnila sladit rodinný a pracovní život," řekl primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD).

Budova mateřinky bude dvoupatrová, bezbariérová a nízkoenergetická. V projektu je i školní zahrada s hrací plochou. Školka bude fungovat v dvousměnném provozu. „To znamená, že rodiče dětí, kteří půjdou v deset hodin večer z odpolední směny, mohou nechat děti ve školce přespat a ráno si je vyzvednout," popsal vedoucí radničního odboru školství Tomáš Koukal.

Díky tomu, že se na fungování nové školky bude podílet firma Bosch, bude zde kladen důraz na vzdělání technického typu. „Děti budou mít například k dispozici hračky, jako je stavebnice Merkur nebo Efko, které podporují technické myšlení. Důraz bude kladen také na jazyky," řekl obchodní ředitel firmy Bosch Ralph Klaus Carle.

Za internátní školku Na Dolech zaplatí rodiče školkovné ve stejné výši jako v jiných městských školkách, tedy 500 korun měsíčně. Za přespání ve školce bude město účtovat příplatky. „V jaké výši ale přesně budou, zatím ještě nevíme. Okolo fungování nové mateřinky je ještě spousta otazníků," vyjádřil se Tomáš Koukal.

Jihlava má neoficiálně i další zájemce z řad zaměstnavatelů, kteří by rádi fungování takovéto školky využili. „Zajištění místa ve školce pro děti zaměstnanců je od zaměstnavatele zajímavým benefitem," uvedl primátor.

Krajské město Vysočiny je je hlavním spádovým územím z hlediska dojížďky za prací, radnice proto zvolila řešení formou uceleného objektu s dobrou dopravní dostupností navazující na rozrůstající se zástavbu v okolí a s přihlédnutím k potřebám klíčových zaměstnavatelů. „Těší mě, že firmy začínají myslet také na matky s dětmi," dodala náměstkyně primátora pro oblast školství Jana Mayerová (ANO).

Předpokládaná cena stavby je na základě odborného odhadu projektanta přibližně 49 milionů korun včetně daně. V příštím roce hodlá radnice předložit žádost o poskytnutí dotace z

Evropské unie. „Zahájení stavby lze předpokládat na přelomu června a července roku 2017. Dokončení stavby je plánováno v srpnu 2018," informoval Tulis.

V současné době má Jihlava více než stoprocentní pokrytí potřeby míst v mateřských školách. V tomto trendu hodlá pokračovat i v dalších letech.