Na čtyřech jihlavský školách se v následujících týdnech budou mladí lidé nevšední formou seznamovat 
s poválečným obdobím našich dějin.

Stane se tak v rámci devátého ročníku projektu Příběhy bezpráví obecně prospěšné společnosti Člověk 
v tísni. Série projekcí dokumentárních filmů s tematikou totality a následných besed začíná v pátek se studenty Střední průmyslové školy Jihlava a skončí 26. listopadu na Gymnáziu Jihlava.

Pro studenty průmyslové školy připravili organizátoři film Postavení mimo hru, což je snímek Ivana Biela, který popisuje osud členů národního hokejového mužstva, kteří vinou komunistické zvůle skončili ve vězení. „Období nesvobody, diktatury a jejich mechanismy přibližujeme mladým lidem zejména prostřednictvím konkrétních osudů," poznamenal Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách, pod nějž projekt Příběhy bezpráví spadá.

Člověk v tísni si klade za cíl zprostředkovat mladým lidem informace o hrůzných důsledcích, které přineslo uvedení nacistické a komunistické ideologie do praxe. „Snažíme se přispět k tomu, aby dokázali rozpoznat autoritářské tendence oslabující demokracii, byli citliví na vyvolávání nenávisti vůči nějaké skupině spoluobčanů 
a odolní vůči populismu a manipulaci. Antikomunistický, antinacistický a antirasistický postoj podle nás patří k základní výbavě zodpovědných, demokraticky smýšlejících 
a jednajících občanů," zdůraznil Strachota. Hostem páteční projekce bude Ludmila Klukanová.

Žáci základní školy 
v Havlíčkově ulici zhlédnou příští středu dokument Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin 
a já o pohnutém osudu Hedy Blochové, která na vlastní kůži zažila nacistickou a komunistickou perzekuci. Poté si budou povídat s archivářem 
a historikem Ladislavem Vilímkem.

Ten přijde ve druhé polovině listopadu i mezi školáky do základní školy v ulici Evžena Rošického, pro které bude připraven rovněž už zmíněný film Postavení mimo hru.

Na gymnazisty pak čeká film Karla Strachoty České děti. Ten se věnuje jednomu 
z výrazných nezávislých hnutí druhé poloviny osmdesátých let, které zásadní měrou přispělo k demonstracím v letech 1988 a 1989.

Školy, které se do projektu Příběhy bezpráví letos zapojily, získají dále příručku Příběhy bezpráví – propaganda, která popisuje nástroje a formy komunistické propagandy a její vývoj mezi lety 1948 a 1989.

Letošní ročník Příběhů bezpráví začal minulý čtvrtek v pražském kině Lucerna, kde se uskutečnila i premiéra snímku Normalizační loutka. Při té příležitosti byla popáté udělena Cena příběhů bezpráví, kterou si odnesly oběti komunistického režimu Zdeněk Kovařík, Josef Čech a Karel Metyš.

Letos se zatím do projektu Příběhy bezpráví zapojilo přes 650 škol z více než 350 obcí a měst z celé České republiky.