Ředitelé domovů důchodců připomínají, že se za poslední roky několikrát zvýšily důchody, poplatky ale nebylo možné navýšit. Každému přitom musí z důchodu zůstat ještě minimálně patnáct procent „kapesného“. Kdo by měl důchod příliš nízký, za toho může rozdíl doplatit rodina, v krajním případě sáhnou do kasy v samotném zařízení.

Například v Domě sociálních služeb Pacov však nemají na plnou úhradu zhruba jen dvě procenta klientů. K navýšení cen tam přistoupí hned, jakmile začne úhradová vyhláška platit. „Nárůst cen elektřiny je o třicet procent a plynu o sto procent. V součinnosti s nárůstem platů, mezd a energií dochází ke zdražování potravin i služeb. Někteří dodavatelé začínají upozorňovat na rostoucí ceny o deset až dvacet procent,“ vysvětlila ředitelka Michaela Pučálková, proč musí zdražovat.

Domov pro seniory Pelhřimov předpokládá pro letošní rok navýšení nákladů za energie o tři miliony čtyři sta tisíc. „Samozřejmě je to nepříjemné a hledáme zdroje, jak situaci vyřešit,“ řekla ředitelka Petra Kratochvílová. Požádala město o dotaci a ke slovu přišla i úsporná opatření. Mezi ně patří jednorázové větrání, nevytápění prázdných bytů a omezování svícení na chodbách v noci. Některá světla jsou navíc od loňska úsporná.

Přesto bude nutné zdražit, a to zhruba o dvacet procent. „Aktuálně naši klienti platí 380 korun denně, což zahrnuje pět jídel, ubytování a veškeré činnosti s tím spojené. Tuto částku považuji dlouhodobě za velmi nízkou a domnívám se, že senioři, kteří žijí doma, mají náklady podstatně vyšší,“ odhadla Kratochvílová.

Co se prostoru pro zdražování týká, ten prý existuje. Průměrný důchod je nyní šestnáct tisíc tři sta, řada seniorů má ještě důchod vdovský či vdovecký, ten dělá tři tisíce. Platby v pelhřimovském domově jsou přitom jedenáct a půl tisíce měsíčně.

Výrazné zvýšení nákladů za energie očekává letos také jihlavský Domov seniorů Stříbrné Terasy. „Bude se jednat o navýšení v částce, která nebude daleko milionu korun,“ podotkl ředitel Jiří Vondráček. V důsledku toho se klienti musí připravit na zvýšení ceny, ředitel však připomíná, že odvaha ministerstva upravit úhradovou vyhlášku vždy navazuje na navyšování důchodů. Kdyby přesto klient neměl peníze, hledá se řešení ve spolupráci s rodinou. „Pokud není vůle, pak rozdíl uhradíme z rozpočtu společnosti,“ řekl Vondráček.

V Domově pro seniory Havlíčkův Brod dělají náklady na energie jen tři procenta z celkových nákladů. „Energie nakupujeme za ceny vysoutěžené naším zřizovatelem, Krajem Vysočina, takže doufáme, že zvýšení pro nás nebude nijak ohrožující,“ zamyslela se ředitelka Hana Hlaváčková.

I tam ale chtějí zdražovat, náklady na lůžko totiž za poslední roky významně vzrostly. „V roce 2015 byly v naší organizaci náklady na jedno lůžko měsíčně 28 963 korun, v roce 2021 i kvůli pandemii pak 53 828 korun. Klienti přitom platí od roku 2015 stále stejnou maximální úhradu - 11 556 korun měsíčně, přičemž průměrný důchod v našem zařízení za posledních pět let vzrostl o více než čtyři tisíce, a to na 15 246 korun,“ podpořila své tvrzení konkrétními čísly Hlaváčková.

Zdražování energií je nepříjemnou záležitostí i pro Domov pro seniory Třebíč sídlící na Koutkově ulici. „K navýšení úhrad přistoupíme nejenom kvůli tomu, ale i vzhledem ke stále se navyšujícím cenám potravin,“ řekla k nejbližší budoucnosti vedoucí sociálně aktivizačního úseku Renata Krejčová.

Domov Ždírec bude řešit jen elektrickou energii, vytápění totiž zajišťuje nedaleká bioplynová stanice za výhodnější cenu než tradiční dodavatelé tepla. Jít cestou menších porcí v jídelně nebo omezení počtu zaměstnanců však zástupkyně ředitelky a vedoucí ekonomického úseku Soňa Humpolíčková nechce. „Personální situaci máme stabilizovanou, jsme na tom v porovnání s některými domovy dobře. Občas se vyskytne náročné období, ale zvládáme to,“ podotkla.

Jiná situace než v domovech důchodců je u domů s pečovatelskou službou. Ty nejsou pobytovým zařízením. „Pronajímáme obyvatelům byty na základě nájemní smlouvy. Každý platí měsíčně kromě základního nájemného také zálohy na služby spojené s užíváním bytu,“ vysvětlila ředitelka Novoměstských sociální služeb Hana Janů. Město od 1. ledna vypsalo mimořádný dotační program, jehož cílem je pomoci lidem překlenout tíživou finanční situaci z důvodu navýšení cen energií. Ten mohou také využít obyvatele novoměstského „pečovateláku“, kteří by měli problém vše ufinancovat. Zdražovat terénní službu zatím novoměstské služby neplánují.

Jsou i zařízení, která zatím netuší, jaká bude situace. „Samozřejmě zdražování celkově ovlivní výši nákladů na energie. Pokud zdražíme, tak se určitě nestane, že by klienti neměli na pobyt dost finančních prostředků, jelikož jim byly valorizovány důchody,“ ujistila však Deník Blanka Veselská z Diakonie Myslibořice.

Jak se vše vyvine, neví ani důchodci. A tak vyčkávají. „Bude to problém, ale zatím to neřeším. Šetřit ale musím už teď,“ řekl Jaroslav Pustina, který žije v jihlavském domě s pečovatelskou službou. Jeho kamarádce Soně Würzové se pak nelíbilo, že zájemci o bydlení museli nejprve dát sto tisíc za byt v pečovatelském domě a nyní ještě platí nájem.

Senioři ale vesměs nepotřebují velké peníze, aby byli spokojeni. „Mé potřeby jsou skromné. Žiji v malém bytě a zvyšování cen energií zatím moc nepociťuji. Důchod mi stačí, navíc mám pět dětí, které mi na stáří vrací, co jsem do nich za život investovala,“ potvrdila seniorka Hana z Jihlavska.