Projekty, které se v rámci druhého ročníku Burzy filantropie představí, vzešly z hlasování veřejnosti. Desítka projektů se prezentovala na webových stránkách a čtveřice neúspěšnějších se bude ucházet o často nezbytnou finanční podporu.

„Podle toho, jak přesvědčivě budou realizátoři svůj záměr a svou organizaci prezentovat, se zapojení donátoři rozhodnou o jejich podpoře,“ řekla Hana Veronika Konvalinková z pořádajícího spolu Koordinační uskupení neziskových organizací (KOUS) v Kraji Vysočina.

V hlasování veřejnosti zvítězil projekt Není nám to jedno. Centrum pro rodinu Vysočina jeho prostřednictvím zajišťuje návštěvy dobrovolníků u seniorů nebo handicapovaných osob, se kterými pak tráví čas. Druhý program v rámci projektu je pak zaměřen na pomoc dětem s učením od jejich vrstevníků. Organizace žádá donátory o padesát tisíc korun, což je rozdíl mezi náklady a obdrženými dotacemi.

Autobus MHD v Jihlavě
Blízko jihlavského centra vznikne nová zastávka

Své projekty představí i organizace Život 99, Oblastní charita Jihlava a obecně prospěšná společnost Sdílení. Uspět však mohou i ostatní přihlášené projekty, které do finální prezentace nepostoupily, principem tak zvané divoké karty.

Kromě přímé finanční podpory zde mohou zástupci neziskových organizací navázat kontakty s donátory. Ty pak mohou vést k dlouhodobější oboustranně prospěšné spolupráci. Zatímco prezentující si mohou na Burze filantropie ověřit, pro jaké záměry mohou získat podporu a co je třeba vylepšit, donátoři se seznámí s projekty ze svého okolí a mohou vybrat ty podle jejich názoru nejprospěšnější.

„Burza filantropie je nejen transparentním nástrojem podpory neziskových projektů, ale také platformou pro setkání a spolupráci neziskových organizací, firem a zástupců podnikatelské sféry a veřejné správy,“ uvedla Zuzana Pěchotová, předsedkyně KOUS Vysočina. Dodala, že se jedná o společenskou akci, na kterou je zvána i veřejnost. Loni se podařilo při prvním ročníku Burzy filantropie podpořit sedm projektů v celkové výši téměř čtvrt milionu korun.