„Kolony jsou dle příspěvků v mapě největším problémem v Brněnské, Hradební, Okružní a Žižkové ulici. Několik připomínek se sešlo k nevhodnému nastavení semaforů na křižovatce Hradební a Znojemské ulici,“ informoval projektový manažer Daniel Šesták z firmy Mott MacDonald, který má projekt Jihlava (ne)jede na starosti.

Celkem se v názorové mapě sešlo přes čtyři sta příspěvků. Z toho pouze šest procent tvořily pochvaly. Cestujícím po krajském městě se například líbí, že na Masarykově náměstí je dobrý přestupný bod na MHD. „Super cyklostezka a krásná lávka podél řeky Jihlavy. Usilujte o doprojektování směrem do Helenína,“ vzkázal radnici jeden z přispěvatelů.

Řidiči i chodci si často stěžovali na špatný rozhled na křižovatkách a nevhodné nebo špatně umístěné přechody. „Namalovat další přechod chtějí pěší třeba na světelné křižovatce ulic Jiráskova a Fritzova,“ dodal Šesták. Jako velmi nebezpečné místo vnímají řidiči křižovatku u jihlavské části Helenín.

„Řidiči jedoucí po silnici druhé třídy ve směru od Jihlavy na Velký Beranov, kteří chtějí odbočit do Helenína, riskují prakticky svůj holý život, že je zezadu někdo smete. Předepsanou sedmdesáti kilometrovou rychlost tam totiž skoro nikdo nedodržuje a policie tam neměří. To stejné je u nedalekého přechodu zastávky MHD, která je absolutně nevhodně vyřešená. Jako řešení navrhuji namalovat odbočovací pruh a pro pěší nejlépe udělat ostrůvek,“ uvedl další přispěvatel. Na špatnou dostupnost MHD si stěžují obyvatelé jihlavského sídliště Březinky či nově vybudované oblasti v Horním Kosově. „Z Březinek se nedá přímo dostat na stranu ke Kauflandu, potažmo k Motorpalu. Navrhuji zavést přímé spojení,“ přispěl jeden z obyvatelů Jihlavy. Špatné spojení trápí Jihlavany také do průmyslového areálu v jihlavské části Pávov.

Obyvatelům Jihlavy také schází dle připomínek dobudování jihovýchodního obchvatu města a dořešení situace u sjezdu z obchvatu na ulici Romana Havelky, kde podle nich chybí sjezdy propojení komunikace pro pěší a cyklisty.

Výsledky online průzkumu jsou k dispozici k prohlédnutí na webových stránkách Jihlavy. „V mapě jsou zobrazeny barevně odlišené body dle typu přispěvatelů a charakteru připomínky. Po rozkliknutí bodu se zobrazí text vložené kritiky či pochvaly. „Názorová mapa nám pomohla doplnit problémy, které nejlépe znají každodenní uživatelé dopravy, a také jsme si díky ní ověřili již definovaná slabá i silná místa. Podněty od obyvatel Jihlavy zapracujeme do návrhu plánu mobility, který bude připravený na jaře příštího roku,“ sdělil Šesták.

Na projektu se spolu s odborníky ze společnosti Mott MacDonald podílí i úředníci z jihlavského magistrátu. Jihlavě by připravovaný dokument měl přinést lepší koordinaci akcí v oblasti dopravy. Jihlavská radnice na jeho vypracování vyčlenila finance ve výši kolem 2,5 milionu korun.