Řady dřevěných kolíků na tahu z Jihlavy do Brtnice už nyní řidičům ukazují, kudy se bude napojovat obchvat kolem Příseky. Ten by měl ulehčit této místní části Brtnice od dopravy a zároveň zrychlit cestu mezi krajskou Jihlavou a okresní Třebíčí.

Stavba přeložky silnice II/405 je součástí postupně rekonstruovaného silničního tahu mezi těmito dvěma městy, který je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina.

Už v průběhu listopadu byly zahájeny zemní práce na výstavbě obchvatu. Přeložka silnice povede jihozápadně od Příseky mimo zastavěné území členitým terénem. Nový obchvat se začne budovat necelý kilometr před Přísekou ve směru od Jihlavy a na původní silnici se napojí před odbočkou na Uhřínovice.

Začátek prací na obchvatu potvrdil i bývalý starosta Brtnice Stanislav Jirků. „Území, kudy povede obchvat, je vyznačené kolíky. Část půdy je vyoraná a v současné době se chystají přeložky vedení vysokého napětí a také se bude překládat voda," poznamenal k pracem Stanislav Jirků.

A jak se na novou stavbu těší lidé přímo v Přísece. Deník zastihl v pátek v dopoledních hodinách na návsi seniora, který bydlí přímo při hlavní silnici druhé třídy. „Už jsem na silniční dopravu tak zvyklý, že nevnímám, jak moc mi auta jezdí kolem domu. Tak nevím, aby tu pak nebylo moc velké ticho," obával se starší pán, který nechtěl prozradit jméno. Nicméně obchvat vítá a těší se, že bude v obci bezpečněji. „Jen to tady budeme asi muset rok vydržet s těžkou technikou," předvídá senior.

Co se týče dopravních omezení, tak se na řidiče minimálně do konce tohoto roku nic nechystá. Stavbaři si kvůli práci na obchvatu vytvoří provizorní komunikaci, po které budou jezdit. „Přes Příseku se bude projíždět zatím v normálním režimu. Snad v příštím roce bude potřeba dopravu omezit po dobu, kdy se bude obchvat napojovat z obou stran u Příseky na stávající silnici," poznamenal Jirků. Případné objížďky se řidiči včas dozví.

Doprava v obci by se proto po napojení na obchvat měla výrazně zklidnit. „Více než tři kilometry zbrusu nové komunikace se dvěma mosty bude motoristům sloužit už na podzim příštího roku," uvedl Radek Žižka z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 148 milionů korun, přislíbená dotace z EU bude kolem 136 milionů korun.

Rozdíl dofinancuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Na komunikaci II/405 mezi dvěma největšími sídly regionu zrealizoval Kraj Vysočina v minulých letech dalších pět investičních akcí s celkovými náklady ve výši 720 milionů korun. Na všechny kraj úspěšně čerpal finanční prostředky z fondů EU. Tato šestá investice do obchvatu Příseky je financovaná bude realizována za podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

V roce 2016 by se pak měl kompletně zmodernizovat průtah přímo Přísekou. Silnice od napojení na obchvat od Jihlavy před obcí až po silnici do Puklic bude patřit kraji. Silnice v Přísece od křižovatky na Puklice směrem k napojení na obchvat od Uhřínovic přejde pod správu města Brtnice.