V ulici nedaleko vlakové zastávky Jihlava město byla dříve nakloněná silnice, díry v zemi a nebezpečná zatáčka. V rámci opravy dalo město tři a půl metru široké silnici lemované parkovacím pruhem a chodníkem novou tvář. Jednosměrná vozovka má nyní asfaltobetonový povrch, parkovací pruh je ze žulových kostek.

Ulice bude nyní také bezpečnější pro pěší, chodníky jsou z betonové dlažby a rovněž byly doplněny bezbariérové prvky. „V rámci stavebních prací se provedlo zúžení místa vjezdu do ulice z ulice Fritzova tak, aby vozidla nemohla být odstavována v prostoru křižovatky a znemožňovala tak průchod pěších a omezovala vjezd do ulice Úprkova,“ popsal Pavel Svoboda z odboru rozvoje města jihlavského magistrátu.

Oprava, která začala v dubnu, se neplánovaně protáhla až do srpna. „Po dobu téměř pěti týdnů byly stavební práce pozastaveny z důvodu havárie na plynovodním potrubí, které nakonec plynárenská společnost zrekonstruovala v celé délce ulice, včetně zhotovení nových přípojek majitelům okolních nemovitostí,“ popsal důvod zpoždění dokončení Pavel Svoboda.

V rámci Dožínek stály před Priorem nové traktory.
Traktory i ručně poháněný dětský kolotoč. Jihlavské náměstí obsadili zemědělci