Už dva a půl tisíce obyvatel Jihlavy se přihlásilo do motivačního Programu odpovědného nakládání s odpady. Mohou tak mít nižší poplatek za svoz komunálního odpadu.

Lidé zapojení do Programu zodpovědného nakládání s odpady budou mít slevu na poplatku ve výši 65 korun, například čtyřčlenná rodina tak může ušetřit 260 korun. Sleva na poplatku bude poskytnuta v roce 2015.

Dosud se do motivačního programu zapojilo celkem 2 369 osob z 888 jihlavských domácností. „Považujeme to za úspěch. Do programu je možné se hlásit od začátku prázdnin, i v době dovolených sem přišlo takové množství lidí. Očekáváme, že zájem bude pokračovat," řekla vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková s tím, že zájemci o zapojení se do programu přicházejí každý den.

Radnice vytvořila tři způsoby, kterými si lidé mohou snížit poplatek za odpad. „Jednou z možností je dvakrát za půl roku přinést na kterýkoliv z jihlavských sběrných dvorů například bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení nebo kovy," přiblížila Ruschková.

Nejprve je nutné se na magistrátu na ekonomickém odboru do systému zaregistrovat. K evidenci návštěv sběrných dvorů pak poslouží buď už zavedená Jihlavská karta, nebo takzvaná odpadová karta, kterou dostane zájemce při registraci na magistrátu. Tento krok dosud udělalo 748 zástupců jihlavských domácností.

Další cestou pro získání slevy je to, že lidé požádají na odboru životního prostředí o snížení počtu nebo objemu svých nádob na komunální odpad, nebo požádají o nižší četnost vývozu nádob. Poplatník, který chce úlevu z důvodu snížení frekvence svozu nádoby, se musí zaregistrovat do konce srpna.

Do třetice je možné slevy dosáhnout tím, že se obyvatelé zapojí do systému třídění biologicky rozložitelného odpadu. Tuto možnost mají zatím pouze obyvatelé městských částí Zborná a Pávov, kde byl letos v březnu zahájen pilotní program svozu bioodpadu. K těmto dvěma možnostem se přihlásilo 140 domácností. Radnice usiluje o to, aby svoz bioodpadu v celém městě byl zaveden od roku 2016. Bližší informace o Programu zodpovědného nakládání s odpady jsou na webu www.odpadyjihlavy.cz, v sekci Praktické informace.

Podle jihlavského magistrátu je třeba v maximální míře omezit vznik odpadu a zajistit jeho recyklaci. V průměru každý obyvatel Jihlavy včetně novorozenců vyprodukoval v loňském roce 282 kilogramů komunálního odpadu, z toho se podařilo vytřídit 82 kilo, tedy 29 procent. V průměru tak po každém obyvateli Jihlavy zbude 200 kilo odpadu, který končí bez užitku na skládce.

Jihlava chce dosáhnout navýšení procenta vytříděného odpadu na 50 procent. „Město se k tomu snaží vytvářet co nejvhodnější podmínky jak technicky, například zřizováním sběrných dvorů a zajišťováním sítě kontejnerových stání na separovaný odpad, tak osvětou nebo právě motivačními platbami. Uvidíme, jak bude program fungovat," uzavřel náměstek jihlavského primátora Rudolf Chloupek (ČSSD).

DANA KŘÍŽKOVÁ