Do sběrného dvora na Slunci přinesli v roce 2015 o 59 procent více odpadu než v roce 2014 a ve sběrném dvoře v ulici Rantířovská narostl objem odpadu v roce 2015 oproti roku 2014 o 15 procent.

Zvyšuje se především objem odevzdaných elektrozařízení. Například ve sběrném dvoře na Slunci letos pracovníci zaevidovali 5 353 kusů již nepoužívaného elektrozařízení, zatímco v roce 2014 to bylo 1 745 kusů. O více jak 100 procent se zvýšil i objem papíru, plastů, barevného skla a nebezpečných odpadů, které lidé donesli do dvora na Slunci.

Ten vznikl v Brtnické ulici v roce 2013 a jeho výstavba stála Služby města Jihlavy (SMJ) tři miliony korun. „SMJ se snaží rozvíjet odpadové hospodářství ve městě tak, aby pro občany bylo co nejjednodušší zbavit se odpadů. Jedním z kroků k tomuto cíli byla právě výstavba sběrného dvora na Slunci," uvedl mluvčí SMJ Martin Málek.

SMJ sleduje i to, odkud lidé nosí odpad do sběrných dvorů. „Z 9 436 zákazníků dvora v Brtnické ulici je plných 
77 procent z lokality, pro kterou byl sběrný dvůr postaven, tedy obyvatel sídliště na Slunci. Velmi často využívají sběrného dvora také občané bydlící v městské památkové rezervaci a sídliště Březinova," doplnil Málek.

Druhý sběrný dvůr v Rantířovské ulici využívají ze 
79 procent také lidé z lokalit, pro které byl postaven, tedy sídlišť U Hřbitova, Za Prachárnou, Horní Kosov a na Dolině, dále obyvatelé městské památkové rezervace a příměstských částí. Tento dvůr se ale v roce 2015 potýkal i s problémy. „Došlo zde k vytvoření 160 černých skládek odpadů, kdy zákazníci nerespektovali provozní dobu sběrného dvora a odložili své odpady na veřejné prostranství," okomentoval Málek.

Provoz sběrných dvorů a předání odpadů k využití nebo odstranění hradí SMJ jihlavská radnice. „V roce 2015 zaplatilo město Jihlava za provoz sběrných dvorů v Rantířovské ulici 538 111 korun a v Brtnické ulici 590 272 korun," uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.