Středisko ekologického vzdělávání Chaloupky vsadilo na ovce a sýry. Těsně před spuštěním je projekt, jehož prostřednictvím budou ekologové učit o přírodě v ještě těsnějším spojení s praxí.

Obecně prospěšná společnost Chaloupky založila stejnojmenné družstvo, které sice nebude jednotné, ale rozhodně bude zemědělské. Součástí nápadu s družstvem je i zajímavá hra, na jejímž konci by nemělo být poražených. „Projekt má název Adoptuj si ovci a jeho prostřednictvím chceme získat pro spolupráci hlavně příznivce z okolí," uvedl Martin Kříž, programový pracovník z Chaloupek.

Nápad s adoptováním ovcí má obohatit trh s potravinami v Kněžicích a nejbližším okolí o kvalitní malosériově vyráběné sýry.

V Chaloupkách mají představu, že stádo ovcí, které by mělo mít pětatřicet hlav, pořídí prostřednictvím takzvaných adoptivních rodičů. „Ti, kteří se do projektu Adoptuj si ovci zapojí, dají na začátku na pořízení ovečky pět tisíc korun. O peníze ale nepřijdou, vklad se jim během následujících let vrátí v mléčných výrobcích ve stejné hodnotě, které budou postupně od družstva odebírat," popsal princip fungování komunitního družstva Kříž.

V Chaloupkách už mají seznam dvanácti adoptivních rodičů, v současnosti vedení družstva se zájemci podepisuje smlouvy o adopci ovcí. Až bude stádo ovcí pohromadě 
a začne chaloupeckým družstevníkům dávat mléko, ekologové plánují, že ho budou přeměňovat na sýry a jogurty. Výhledově se nebrání ani možnosti vyrábět trvanlivé ovčí sýry. Přestože zatím na adoptované ovce čekají, ve zkušebním provozu už srovnatelné produkty získávají. „Linku zatím testujeme kravským mlékem," upřesnil Kříž.

Ekologové, obklopení desítkami ovcí, ale trvalejší odklon od programů vzdělávacích k počinům výrobním či podnikatelským neplánují. „Naopak. Ekologickou výchovu díky nápadu s družstvem ještě více propojíme 
s praxí," dodal Kříž.

Obecně prospěšná společnost Chaloupky je školským zařízením pro zájmové a další vzdělávání. Je zaměřena na nejrůznějších typy ekologického vzdělávání, zajišťuje výukové programy pro děti 
a mládež a zastřešuje nejrůznější ekologické projekty.