V nápojovém lístku mají zákazníci na výběr sortiment s obvyklými cenami. Majitelé platí za pronájem prostorů. Ale někde v rohu hospody visí cedulka, která říká, že se jedná o soukromý klub. Majitelé se tímto způsobem chtějí vyhnout zákonným povinnostem EET.

„Není trestné mít klub, ale prodávat něco se ziskem už ano,“ vysvětlil vedoucí jihlavského odboru obecního živnostenského úřadu Jan Kubišta. Za nepoctivé podnikatele se považují ti, kteří podnikají bez živnostenského listu v klubu, který funguje na principu podnikání. Názvy provozoven, které se dopouštějí prohřešků, Kubišta jmenovat s ohledem na probíhající řízení ze zákona nemohl.

Na podobné praktiky hospodských a s tím spojený nárůst soukromých klubů se jihlavští úředníci zaměřují. Na několik případů je dokonce upozornila veřejnost. „Tendence některých podnikatelů změnit svou hostinskou provozovnu na soukromý klub zaznamenáváme v souvislosti se zavedením EET a připravovaným zákazem kouření, který vejde v účinnost v restauracích od 31. května,“ uvedl Kubišta. Nastínil tak důvod, který nejspíše stojí za nečestným jednáním.

Úředníci chtějí kontrolami vyslat signál podnikatelům, kteří se snaží zákon dodržovat, že jejich jednání je naopak správné. „Chceme chránit poctivé podnikatele,“ zdůraznil Kubišta. Aktuálně úředníci vyhodnocují nedávno provedené kontroly. K dalším se chystají v průběhu léta a podzimu. Z desítek kontrol je jich polovina podezřelých. Za neoprávněné podnikání hrozí sankce až 250 tisíc korun a za prodej lihovin dokonce jeden milion korun.

Pracovníci odboru obecního živnostenského úřadu jsou pověření k různým kontrolám. Během minulého roku pět pracovníků provedlo přes dvě stě padesát kontrol. „Nejvyšší sankce činila kolem šedesáti tisíc korun,“ poznamenal Kubišta.