V hospodě, hasičské zbrojnici, psychiatrické nemocnici nebo třeba v domově pro seniory. I na těchto poměrně netradičních místech budou voliči během pátku a soboty rozhodovat o tom, kdo z českých zástupců na příštích pět let obsadí poslanecké křeslo v Evropském parlamentu v Bruselu. Volby začínají v pátek úderem čtrnácté hodiny a skončí v sobotu ve stejný čas.

Netradiční volební místnosti se dají objevit hlavně v Jihlavě. „Volební místnosti se nachází například ve Zborné v hostinci U Lípy, na Březinkách v hospodě u Rebela, v hasičárnách v Pístově a Herolticích nebo přímo v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Členové volební komise přijdou s volební urnou také do domova pro seniory v Jihlavských terasách," sdělila Alena Holubová z jihlavského magistrátu, která má na starost organizaci voleb v Jihlavě.

Pouze dva kroužky

Voliči mohou i při těchto volbách dát svůj preferenční hlas konkrétnímu kandidátovi. „Buďto do urny hodí hlasovací lístek vybrané politické strany bez jakéhokoli označení, nebo na lístku zakroužkují pořadová čísla maximálně dvou kandidátů. Aby přeskočili lídra kandidátky, musí dostat minimálně pět procent preferenčních hlasů," řekla ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě Jitka Číhalová. Na Jihlavsku se nachází 218 volebních okrsků, do kterých může zamířit kolem devadesáti tisíc voličů.

Ti, kteří nejsou v době voleb v místě svého bydliště, měli možnost si do 8. května vyřídit voličský průkaz. Zájem o průkazy byl tentokrát podstatně menší než například při sněmovních nebo komunálních volbách a ukázalo se, že volby do Evropského parlamentu příliš netáhnou a lidi nezajímají. Jihlavský magistrát eviduje celkem 64 žádostí, v Jihlavě si přitom chodí na každé volby požádat o průkaz v průměru kolem pěti stovek voličů.

Voliči i kandidáti se výsledky voleb do Evropského parlamentu tentokrát dozvědí až v neděli večer kolem jedenácté hodiny, kdy se má uzavřít poslední volební místnost v Evropě.

S předstihem

Jediný, kdo bude znát výsledky v obcích s předstihem, budou členové volebních komisí. Ti po uzavření volebních místností budou moci hlasy sečíst a data obvyklým způsobem předají Českému statistickému úřadu. Úřad poté v neděli pozdě večer zpřístupní už celkové výsledky za celou Českou republiku.

Do letošních evropských voleb podalo kandidátku 39 uskupení, což je o šest více než před pěti lety. Kandidátky jsou stejné pro všechny regiony České republiky, je na nich také několik kandidátů z Jihlavska i celé Vysočiny.

ZUZANA MUSILOVÁ