„Bylo to vyměřené na centimetry, aby se střecha vešla mezi faru a kostel. Nakonec vše dobře dopadlo a šlo to i rychleji, než jsme očekávali," okomentoval sundávání střechy místní farář Petr Balát.

Přistavený jeřáb musel své rameno vysunout nadvakrát. Nejprve šla k zemi špice střechy, poté až její větší, spodní část. Po desáté hodině dopoledne byla již stará střecha věže složená dole na zemi, a Brtnice tím na několik týdnů přišla o jednu ze svých dominant. Stalo se tak proto, že krovy ve věži poškodil tesařík krovový, a tak je třeba staré trámy a krovy vyměnit za nové.

„Musíme nejprve všechny úpravy probrat s památkáři, kteří určí, co se zanechá a co se udělá nové. Předpokládám, že budou usilovat o to, aby co nejvíce původního zůstalo, ale já doufám, že se většina trámů vymění, protože jsou opravdu hodně prožrané," poznamenal Balát.

Farář očekává, že by se ve špici kostela mohlo objevit i poselství od minulých generací. „Dělávalo se to tak, je to takový zvyk. I my se chystáme do nové střechy vložit vzkaz. Poselství se většinou umisťuje do speciální schránky pod křížem," vysvětlil farář. Jaký objev a z jaké doby by se ale mohl ve špici kostela najít, si odhadovat netroufal. „Dnes bychom na tom mohli přijít. Velká část krovů je ale barokních, takže se dá očekávat, že i poselství může být z doby baroka," dodal Balát.

Stará, hnědá střecha se už na své místo nevrátí. Farnost ji nechá zlikvidovat a po výměně krovů a trámů ve věži, jenž má trvat zhruba šest týdnů, nahradí hnědou střechu měděná.

„Říkám, že to pro Brtnici bude takový new skyline neboli nové panorama. Město se rozzáří novou barvou," řekl s úsměvem farář s tím, že měděná střecha znamená bezstarostnou údržbu a také dlouho vydrží.
Řádění tesaříka krovového ve věži brtnického kostela vyjde zhruba na dva miliony korun. Dvě stě tisíc přispělo na opravu město Brtnice, osm set tisíc se farnosti podařilo získat z programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury a zbylý milion se snaží farnost opatřit sama.

„Opravu věže podporuje například prodej upomínkových předmětů. Pomohly také benefiční koncerty, ale i dary od věřících a dalších dárců," vyjmenoval Balát. Stále však na opravu chybí kolem tří set tisíc korun, které se farnost bude snažit i nadále získat například prostřednictvím dalších sbírek.

Než dostane věž kostela svatého Jakuba Většího novou čepici, zakryje ji provizorně plachta, aby do ní nepršelo.

IVANA HOLZBAUEROVÁ