Výraznou změnou prošla Husova knihovna, jejíž zadní část má novou fasádu. Před Měšťanským pivovarem je nové vydláždění, což vyšlo na milion a čtvrt korun. Dvojnásobnou částku pak radnice zaplatila za sprchy a toalety ve volnočasovém středisku Tempo. Statisíce si pak vyžádaly úpravy chodníků. „Zdá se, že to byly drobné akce, ale v součtu vyšly na miliony,“ okomentoval výdaje starosta Jindřich Skočdopole.

Pětadvacet milionů stálo i odbahnění rybníka Kukle, které skončilo začátkem letošního roku, bylo potřeba udělat vodovod v Hrbově, v místní části Nové Dvory se rozšířil počet lamp veřejného osvětlení. V Hrbově také dokončují dětské sportovní hřiště. „Zhruba sedm milionů dáváme do akcí, které byly v roce 2020 zahájeny a budou dokončeny v roce 2021,“ spočítal starosta.

Zastupitelstvo se začátkem letošního roku pak shodlo na dalších investicích. Autobusové nádraží dostane nové osvětlení a nebudou chybět ani kamery, na hřbitově svaté Barbory v létě vznikne kolumbárium na ukládání uren. Zdravotního řezu se dočkají letité stromy na Husově náměstí.