Děti si v rámci akce za odměny věnované městem zasoutěžily ve správném popisu ptačího těla. Všichni účastníci pak spatřili 216 jedinců z devětadvaceti pozorovaných druhů ptáků. Přesný odhad co se pozorovaných druhů týká měl Jiří Němeček, který si tak odnesl domů malovaný plechový hrneček.

Vycházku vedla členka České společnosti ornitologické Bára Kolmanová a zpestřením bylo vyprávění o poštolkách obohacené praktickými ukázkami. „Největším zážitkem bylo krmení hendikepovaného samečka poštolky obecné, jménem Cvrček, Dana Stejskala a ukázka letu poštolky za potravou na rukavici,“ sdělil Jaroslav Kněžíček z Českého svazu ochránců přírody Jihlava.