Projekt, který bude dále rozpracováván, navrhli krajští radní podpořit částkou téměř čtyři miliony korun. „Podařilo se po mnoha letech domluvil spolupráci mezi Concentus Moraviae, Mezinárodním hudebním festivalem Petra Dvorského, festivalem Hudba tisíců - Mahler Jihlava a Filharmonií Gustava Mahlera na projektu Hudební odkaz Vysočiny,“ potvrdil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

Projekt bude vycházet z koncepce autorů z Vysočiny, kteří se v kraji angažovali. Jde zejména o Gustava Mahlera, Františka Antonína Míču, Pavla a Antonína Vranické, Jana Václava Stamice, Františka Kramáře a další skladatele.

Jednotlivé festivaly by měly spolupracovat, termínově si nekonkurovat a vzájemně se propagovat. „Vybrané koncerty klasické hudby budou také doplňovány mluveným slovem, které publiku umožní lepší pochopení Hudebního odkazu Vysočiny,“ doplnila mluvčí kraje Jitka Svatošová. Podporu projektu, který má za cíl zvýšit popularitu klasické hudby u veřejnosti, musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.